Søg

Samisk språk sikres gjennom nytt utvalg

22.09.2014

NRK melder at Kommunal-og moderniseringsdepartementet i Norge, fredag pekte ut et utvalg som skal sikre og styrke de samiske språk.

De 9 representantene som er utnevnt av Kommunal-og moderniseringsdepartementet lover bedring i forhold til å sikre de samiske språk, og å ivareta gode tjenster for den samiske befolkningen.
Konstituert fylkesmann i Troms; Bård Magne Pedersen, som også er leder for utvalget, peker på at det som blir utfordringen er å iverksette tiltak for lule- og sørsamiskspråkene. Slik han har forstått det, er nemlig disse språkene i større fare enn det nordsamiske språket.

Gode kompetanser blant representantene
Pedersen er ikke selv samisktalende, men trekker frem at han kjenner godt til samisk som forvaltningsspråk. Han peker også på at det er et særdeles godt sammensatt utvalg, med bred kompetanse på feltet som skal gå i gang med arbeidet med å styrke det samiske språk. Pedersen har troen på at utvalgets medlemmer vil ha mye spennende å diskutere, og ser frem til å arbeidet med rapporten som skal ferdigstilles den 15.februar 2016.

Samelovens språkregler må tilpasses nåtiden
En av utvalgets utfordringer blir å tilpasse samelovens språkregler til nåtiden. Reglene ble vedtatt i 1990, og det er disse som regulerer samiske språkbrukeres rett til bruk av samisk kontakt i det offentlige. Siden 1990 har det skjedd store endringer når det kommer til organiseringen av offentlig sektor, og dette byr på utfordringer i forhold til samisk språklov. Det er nå behov for en helhetlig vurdering av regelverket om samiske språk, og ansvarsfordelingen mellom Sametinget og ulike deler av offentlig forvaltning. Målet er, ifølge Pedersen, å jobbe frem mot et dokument som tar for seg det samiske samfunnets behov i nåtiden.

NRKs artikkel er skrevet av Klemet Anders Sara, og du kan lese artikkelen i sin helhet på NRKs hjemmesider, og se navn på utvalgets medlemmer. Det ligger også ved et lydklipp til artikkelen.