Søg

«Se mitt språk»

26.06.2017

Tegnspråkopplæring for foreldre til døve og tunghørte barn – en reportasje.

I samarbeid med Statped i Norge, presenterer NVL «Se mitt språk» voksenopplæringsprogrammet i norsk tegnspråk. Det er et godt eksempel på voksnes læring, og som samtidig ivaretar målgruppens helt spesielle behov. De som følger kurset har nemlig det til felles at de er foreldre til døve/hørselshemmede barn som er brukere av norsk tegnspråk.

Programmet viser hvordan et vellykket voksenopplæringstiltak kan bidra til individuell utvikling og språkopplæring for foreldre. I et bredere perspektiv kan man også si at kurset bidrar til demokratisk deltakelse både for foreldre, som følger kurset, og for deres hørselshemmede barn og venner. I 10 korte videoer forteller sentrale personer knyttet til «Se mitt språk», om oppstarten for over 20 år siden, om utviklingen, om hva det betyr for foreldrene og om det norske tegnspråket.

«Se mitt språk» startet opp for foreldre i 1996 på initiativ fra norske myndigheter. I 2010 hadde den første gruppen fullført hele kurset på 40 uker. Målet, etter gjennomført kurs, er at foreldre skal kunne kommunisere uanstrengt på norsk tegnspråk med sine barn og deres nettverk. Foreldrene kan begynne å lære tegnspråk allerede fra barna er helt små, for å kunne følge med deres tegnspråkutvikling fram til barna er 16 år. Tilbudet består av en opplæringsplan for 40 uker med innhold - tegnspråk og temaer - som følger barnets utvikling. Programmet forvaltes av Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste. Opplæringen tilbys ved tre av Statpeds fire regioner i Norge.

Hvert år går ca. 500 foreldre på kurs. Programmet har vært evaluert og evaluering viser at det er meget vellykket.

Nærmere informasjon om ”Se mitt språk” – innhold og organisering er å finne i reportasjen og på Statpeds sider.

”Se mitt språk”-reportasjen er både på norsk og engelsk og alle videoene er tolket - tegnspråk er tolket til tale og tale er tolket til tegnspråk. Alle videoene er med engelsk undertekst.

www.nvl.org/semittsprak

For mer informasjon, kontakt: Hilde Holtsmark på Statped – Hilde.Holtsmark@statped.no

NVL – Nordisk nettverk for voksnes læring http://nvl.org

Statped – Statlig spesialpedagogisk tjeneste http://www.statped.no