Søg

SÖK NORDBUK-STÖDPROGRAM INNAN 8/10 KL. 14.59!

10.09.2018

SÖK NORDBUK-STÖDPROGRAM INNAN 8/10 KL. 14.59!

Programmet stöder barn och ungas egna projekt och vill stärka deras organisering, inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter.

Programmets målgrupp är barn och unga upp till 30 år.

Nordiska barn- och ungdomskommittén är ett rådgivande och koordinerande organ i alla barn- och ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet. Nordisk kulturkontakt administrerar NORDBUK stödprogram för kommittén.

Ansöknings­tider:
06.09.2018 – 08.10.2018 14:59 (skandinavisk tid).

Läs mer här.

 

Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Billeder

image