Søg

Språkforståelse i Norden – hvor godt forstår vi hverandre?

10.05.2017

Nordisk Språkkoordinasjons leder, Anna Enemark, var på plass da språkforståelse i Norden var tema på et seminar i Riksdagen 4. mai. Seminaret var arrangert av Nordisk Råds svenske delegasjon.

En viktig forutsetning for et sterkt nordisk samarbeid er internordisk språkforståelse. En felles språkforståelse blir regnet som en av grunnstenene i den nordiske identitet og gir en økt følelse av fellesskap, som igjen styrker samarbeidet mellom landene. Dette var utgangspunktet for Nordisk Råds svenske delegasjons seminar i Riksdagen den 4. mai om nordisk språkforståelse. Formålet for seminaret var å få et bedre bilde over hvordan språkforståelsen ser ut i Norden samt hvilke tendenser og utfordringer som finnes.

 

Billeder

image