Søg

Språknytt från Ungdomens Nordiska Råd

01.12.2014

Ungdomens Nordiska Råd hade sin årliga session i Stockholm den 24-26 oktober. Sessionen samladeett 80-tal ungdomspolitiker från Nordens alla hörn för att diskutera aktuella politiska och nordiska frågor. Även språkpolitiska frågor fanns på agendan.
Tekst: Kai Alajoki, UNR:s president.

Sessionen antog en resolution om att stärka den nordiska dimensionen i skolornas läroplaner i hela Norden. Resolutionen syftar till att stärka unga nordbors kunskaper i de nordiska språken, så att vi i fortsättningen kan använda skandinaviska och förstå varandra bättre, utan att behöva ta till engelska. UNR vill betona att den nordiska dimensionen bör förstärkas också i undervisningen av andra skolämnen, till exempel historia, geografi och samhällslära.
Alla antagna resolutioner finns att läsa i slutdokumentet som man hittar på UNR:s hemsida, unginorden.org.

10521520_754141547990243_959088583285074592_n.jpg