Søg

Styrket posisjon for de finske og islandske språkene i Nordisk Råd

02.11.2017

Språk nordisk råd.jpg

Fotograf: Johannes Jansson/norden.org.

Under Nordisk Råds 69. sesjon debatterte politikerne et forslag om hvorvidt finsk og islandsk skal sidestilles med skandinavisk som arbeidsspråk innenfor det nordiske samarbeidet. Et kompromissforlag ble løsningen, og de to språkenes stilling vil nå forbedres. 

I 2016 fremla den finske og islandske delegasjonen et medlemsforslag til Nordisk Råd, hvor det ble foreslått at finsk og islandsk blir vedtatt som offisielle arbeidsspråk i Nordisk Råd og dermed sidestilles med dansk, norsk og svensk. I dag er det kun de skandinaviske språkene som benyttes som arbeidsspråk innenfor det nordiske samarbeidet. 

Under Nordisk Råds 69. sesjon debatterte politikerne forslaget, og nådde frem til et kompromiss. Dette innebærer at alle rådets medlemmer fremover kan levere medlemsforslag på sitt eget språk samt skal referater på skandinavisk oversettes til finsk og islandsk. 

I tillegg skal Nordisk Råds sekretariat undersøke hvilke muligheter som finnes for å forenkle og effektivisere arbeidsgangen når det gjelder møtemateriale og møtestrukturer i Nordisk Råd.

Den trufne beslutning sendes nå til Nordisk Råds Presidium og saken blir behandlet ved Nordisk Råds 70. sesjon i Oslo i 2018.

Les mer på www.norden.org