Søg

Treårig plan for Nordisk gruppe for parallellspråklighet klar

06.10.2014

IMG_1496.JPG

Nordisk gruppe for parallellspråklighet |  Den 17. september hadde Nordisk gruppe for parallellspråklighet sitt første møte. Det fant sted i de nye lokalene til Foreningene Nordens Forbund i Snaregade 10. Målet for møtet var å bli enige om en arbeidsplan for de neste to årene.
Tekst: Malene Berthelsen Lindgren, Foto: Thomas Henriksen

Utfordringer med flerspråklighet på utdannelsesinstitusjoner

Grunnen til at parallellspråksgruppen har blitt opprettet og fått sitt mandat, er at det blir flere og flere utdannelsesinstitusjoner med to eller flere bruksspråk. Noen må ta på seg oppgaven og (forut)se hva som skjer når dette er tilfelle.

Det er nemlig ikke nødvendigvis slik at studenter og undervisere får den språklige supporten de trenger. Mange utdannelsessinstitusjoner forventer bare at studentene kan engelsk, selv om de nødvendigvis ikke har grunnlag for det. Det samme problemet finnes for eksempel også på Grønland, der mange studenter sliter med forventninger til danskkunnskaper. Det er vanskelig for universitetet å reparere noe som burde ha vært på plass. Dette kan føre til at vi får en privat industri for sen språkopplæring. Dette blir feil fordi man kan risikere at studentene må betale for ekstra språkundervisning. På samme måte forventes lærerne å ha de nødvendige språklige ressurser til å kunne undervise på et språk som sjeldent er førstespråket deres.

Språk er usynlig i internasjonaliserings- og integreringsprosessen, men det er ikke desto mindre viktig. Parallellspråkgruppens oppgave er å gjøre språkets rolle synlig. Parallellspråksgruppens prinsippielle mål er blant annet å arbeide med anbefalinger og innhente viten fra universiteter og andre institusjoner for høyere utdanning som er lengst framme på området. Dette kan man rent konkret gjennomføres ved å ha møter på slike institusjoner. De konkrete oppgavene er blant annet å skrive anbefalinger, ta hånd om fokusområdene våre, føre en god praksis, diskutere nøkkelpraksis og ha løpende kontakt med de som treffer beslutningene.

Utadbeiding av en indikator
Arbeidet som parallelspråksgruppen har foran seg er komplekst, og det er behov for både en handlingsplan og en operasjonell måte å måle språkenes status på i utdanningsinstitusjoner. Målingene vil kunne fungere som indikatorer for fremtiden og som temperaturmålere for de ulike landene. Gruppens oppgave er å forutse hva som kan skje, og ha en klar plan om hva som kan gjøres slik at vi ikke får A- og B-medlemmer av et universitet. Inkludering er ikke bare et språklig fenomen; det er også et kulturelt fenomen. Dette er ikke nødvendigvis et populært tema, og derfor er det viktig at man ikke bare peker på problemet, men også, og ikke minst, ha et forslag til hva man kan gjøre med det. Det er her man skal bruke mønsterpraksiskatalogen til gruppen, som skal utarbeides i løpet av prosessen.

En operasjonell, oppnåelig og økonomisk mulig arbeidplan
Parallellspråklighetsgruppen har nå planlagt fem møter i tidsrommet 09.14-12.16. De skal finne sted i København, Uppsala/ Stockholm, Tromsø, Reykjavik og Helsingfors. Kriteriene for møtet er at det skal være geografisk spredning, ulike typer universiteter skal besøkes, man skal besøke universiteter med et tydelig innslag av minoritetsspråklighet, og man skal også besøke spesialhøyskoler.

Om innholdet i møtene
På møtet ble det pekt på  viktigheten av at vi alltid søker etter fordeler med parallellspråklighet og leter etter mønsterpraksises (best practices). Vi kommer til å komme over ulike typer parallellspråklighet, men hovedfokuset vil være på nordisk og engelsk.

Til stede:
Nordisk gruppe for parallellspråklighet:
Danmark: Frans Gregersen, medlem og møteleder
Sverige: Leena Huss (medlem) og Olle Josefsson (suppleant)
Finland: Monica Londen (suppleant)
Grønland: Arnaq Grove (medlem) og Eva Møller Thomassen (suppleant)
Island: Haraldur Bernharðsson (medlem)
Norge: Marita Kristiansen (medlem) og Gjert Kristoffersen (suppleant)

Nordisk språkkoordinasjon:
Grønland: Hulda Zober Holm (leder)
Danmark: Thomas Henriksen (rådgiver)
Norge: Rikke Aag (studentmedhjelper)
Norge: Malene Berthelsen Lindgren (praktikant)