Søg

Utvidelse og nylansering av Norden i Skolen

28.11.2014

Norden i Skolen | Den 11. november gikk Norden i Skolen i luften med et helt nytt og oppgradert design. I tillegg er alle de seks nordiske språkene norsk (bokmål, nynorsk), finsk, svensk, dansk og islandsk, på vei til å bli fullstendig representert på hjemmesiden.

I tillegg til det nye designet har Norden i Skolen utvidet og satt i gang ambisiøst undervisningsmateriale om nordisk klima for barn- og unge i alderen 12-14 år. Klimamaterialet henvender seg til naturfagene og består blant annet av en spennende nordisk skolekonkurranse om å spare strøm som heter ”Den store nordiske klimaduellen”.

Skjermbilde.JPG

Norden i Skolens nåværende materialeom ”Språk & Kultur” utbygges med nytt materiale til 4.-7.klasse. nå kan snart alle –uansett hvor man er på plattformen kunne glede seg over mange nye tiltak, funksjoner og forbedringer.

Et viktig mål for Norden i Skolen er å inspirere nordiske barn og unge til å se, lese, lytte til og ta del i den nabospråklige kulturen. Læringsportalen ønsker å skape et unikt og spennende utstillingsvindu for alle nordiske forfattere og filmprodusenter som får muligheten til å bli sett og hørt at barn, unge og voksne i hele Norden.

DST_2725.jpg

Bilde: Thomas Mikkelsen og Elva Ósk Gylfadóttir presenterer Den Store Norske Klimaduellen på en skole i Akureyri på Island.


Læringsportalen byr på nyutviklede digitale språkøvelser og spill, nordisk lydordbok, interaktiv språkhistorisk tidslinje, dikt, noveller, kortfilm, vennskapsklasseorientering, et virtuelt læringsrom, klimaduellen og mye mer. Norden i Skolen ønsker å skape en ramme som gjør det spennende og enklere å jobbe med elevenes lytteforståelse, som utgjør en viktig del av den kommunikative kompetensen. I 2011 vant prosjektet De Nordiske Samarbeidsministrenes pris for å utvikle et prosjekt som kan bidra til å styrke nabospråksforståelsen i fremtiden. Norden i skolen er et gratis non-profit-prosjekt.

Teamet bak Norden i Skolen håper på at mange nye lærere skal melde seg inn og benytte materialet som en del av morsmålsundervisningen og gjøre nabospråksundervisningen mer spennende.


Billeder

image