Søg

Volt - Ett nytt kultur- och språkprogram för barn och unga!

19.04.2017

Nordisk kulturkontakt lanserar ett nytt nordiskt stödprogram med syfte att föra fram kultur för barn och unga.

Programmet går under namnet Volt och den första ansökningsomgången öppnar 4.5 och stänger 8.6

Nordiska ministerrådet har reserverat ca 248 000 €/år för programmet. Barn och unga är ett prioriterat område för det nordiska kultursamarbetet. Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara den bästa platsen i världen för barn och unga, bland annat vill man stärka ungas rättigheter och delaktighet i samhället. I Volt läggs också stor vikt vid ungas egen kreativitet och delaktighet i projekten.

Les mer her

Bilde hentet fra: nordiskkulturkontakt.org

Billeder

image