Søg

Grannspråk, språkliga attityder och språkförståelse

grense norden.org.jpeg

Bilde: hentet fra norden.org

I den nordiska språkgemenskapen kan svenska, norska och danska talare med ganska liten ansträngning förstå varandra utifrån de egna modersmålen. Bidrar denna erfarenhet av att förstå den som talar ”nästan” samma språk till ökad acceptans, så att vi har lättare att kommunicera i det mångspråkiga samhället? Språkförståelse är i stor utsträckning en fråga om attityder, vilket inte minst tv-serien SKAM visar. I paneldebattens form vill vi länka samman den nordiska språkgemenskapen med frågor om språkliga attityder.

Tid och plats: 18. september kl. 16.-18.00. Vogn 2, Godsbanen

Arrangör: Nätverket för språknämnderna i Norden

Målgrupp: bibliotekarier, lärare och andra som möter unga