Søg

Livet som tosproget - døve fortæller

Dansk tegnsprog uden tekst.jpg

Hvordan er det at være døv i et hørende sam - fund? Og hvilken rolle spiller tegnsprog samt talte og skrevne sprog for døve? De fleste nor - diske døve er tosprogede, dvs. de behersker både det tegnsprog, og de læser, skriver og taler måske også på det nationale majoritets - sprog. Få fire små personlige beretninger om hvordan døve i Norden lever en hverdag med flere forskellige sprog. Arrangementet tegns - progstolkes til dansk.

Tid og sted: 18. september kl. 15.-16. Sunset-lounge, AROS

Arrangør: Det nordiske tegnsprogsnetværk

Målgruppe: åbent for alle.

Dansk sprognævn.jpg