Søg

Ny Nordisk mat - kulinariske og sproglige konstruksjoner av ’Det Nordiske’

norden.org.jpeg

Vi elsker nordisk mat og vi elsker å snakke om nordisk mat. Men måten vi snakker om ‘det nordiske’ kan i sin natur virke ekskluderende og kan hurtig bære preg av en nasjonal ideologi med referanse til en unik natur og poesi. Hva betyr den språklige iscenesettelse av Norden/Nordic konseptet? Det blir opplegg, debatt og smaksprøver.

Til arrangementet kan du møte: 
Nicklas Neumann, postdoc, Uppsala Universitet
Caroline Nyvang, forsker, Nationalbiblioteket
Jonatan Leer, postdoc DPU

Moderator er Elisabeth Skylare fra Nordisk Ministerråd. 

Arrangementet er gratis. Meld deg til via: sprogfest@fnfnorden.org

Tid og sted: 21. september kl 19.30-21. Remisen, Godsbanen

Arrangør: Jonatan Leer i samarbejde med Nordisk Ministerråd og Nordisk Sprogkoordination

Målgruppe: åbent for alle