Søg

Perlekurser

perlekurser.jpg

De nordiske perlene arrangerer kurs i dansk, norsk, svensk og finsk for lærerstudenter fra hela Norden. Målet med kursvirksomheten er å stimulere barn og unges interesse for og kunnskap om språk og kultur i Norden gjennom utdanning av fremtidige lærere og hjelpe disse med å etablere nordiske nettverk.

De nordiske perlene holder informasjonsmøter under språkfesten i Århus, den 18.9 i tidsrommet 13.-16. i Art Lounge. Er du, ditt institutt/universitet eller gruppe lærerutdannere interessert i å vite mer om mulighetene for å ta med dine lærerstudenter på kurs i nordiske språk?

Send en forespørsel til sprogfest@fnfnorden.org.

Les mer om Perlekursene her