Søg

Om Nordisk Sprogfest

Hvorfor arrangerer vi Nordisk Sprogfest?

Nordisk språk og kultur er i konstant utvikling, noe vi ønsker å løfte frem og feire. Med Nordisk Sprogfest ønsker vi å spre viten, debattere og ikke minst feire det språklige og kulturelle fellesskap vi har i Norden.

Det er et politisk uttalt mål at «Norden skal være verdens mest integrerte region». God kommunikasjon og ikke minst god språkforståelse er viktige faktorer for et sterkt og vellykket nordisk samarbeid. Ikke minst åpner et språkfellesskap i Norden opp for langt flere muligheter innenfor bl.a. utdanning, kultur og arbeidsmarked. Ved å gi publikum en smakebit på hva som skjer innenfor nordisk språk og kultur, vil vi både belyse og utfordre våre eksisterende tankesett om hva det nordiske språkfellesskap er, og se nærmere på hva vi kan lære av hverandre på tvers de nordiske grensene!

Billeder

image