Søg

Klart språk i Norden

Skriftserien Klart språk i Norden redigeres af arbejdsgruppen for klarsprog i Norden der er en arbejdsgruppe under Netværket for Sprognævnene i Norden. Formålet med klarsprogsarbejdet er at offentlige myndigheder skal udtrykke sig til borgerne på en klar og forståelig måde.

Arbejdsgruppen for klarsprog i Norden afholder en klarsprogskonference hvert andet år. I forlængelse af hver klarsprogskonference udgives der en konferencerapport der udkommer i skriftserien Klart språk i Norden.

Den sidste klarsprogkonference blev afholdt i Danmark i 2017. Temaet for konferencen var sprog og kommunikation i digital borgerbetjening. Konferencerapporten fra denne konference udkommer i begyndelsen af 2018.

2015

Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon - Rapport fra Nordisk klarspråkkonferanse Oslo, 28.-29. mai 2015. 

2014

Myndighetstexter ur medborgarperspektiv - Rapport från Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21–22.11.2013.

2012

Juridisk sprog i Norden Rapport fra en nordisk konference om klarsprog Reykjavík 11.–12. oktober 2011.

2009

Service på nätet - Rapport från en konferens om myndigheters webbplatser.

2007

Klart sprog er godt sprog - Rapport fra en nordisk konference om klarsprog, Gilleleje 15.-17. november 2006.

2005

Forståeleg språk for alle - Rapport frå ein nordisk konferanse om klarspråk Kongsberg, 4. – 6. november 2004.

2003

Klarspråk - Rapport från en konferens den 20-22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo, Finland redigerad av Charlotta af Hal.

1999

Nordiskt klarspråksseminarium - Rapport från ett seminarium den 14-16 maj 1998 i Stockholm.