Søg

Islandsk Sprogpolitik

Her finder du forskellige islandske sprogpolitiske dokumenter.

 

Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (2011)

Loven indeholder bl.a. bestemmelser om det islandske sprogs status, om sproget i stat og kommuner og om islandsk fagterminologi. Bl.a. slås det fast at islandsk er officielt sprog i Island, at sproget i stat og kommuner skal være ”godt, enkelt og klart", og der opfordres til en stadig styrkelse af Islands fagterminologi. Desuden er der i loven en bestemmelse om oprettelsen af et sprognævn for islandsk tegnsprog.

 


Íslenska til alls – tillögur Íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu (2008)

Íslenska til alls – tillögur Íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu var det islandske sprognævns forslagsdokument til en islandsk sproglov. Det blev vedtaget uændret i Altinget d. 12. marts 2009 som Islands officielle sprogpolitik. Formålet er at islandsk skal bruges inden for alle samfundsområder, og derudover skal loven sikre at islandsk også i fremtiden vil være det primære kommunikationssprog i det islandske samfund.

Billeder

image