Søg

EK-U er styregruppe

Nordisk Ministerråd - Embedsmandskomitéen for Uddannelse og Forskning (EK-U) overtog fra og med 2013 rollen som styregruppe for virksomheden på sprogområdet fra en af de forhenværende rådgivende grupper under MR-U; Nordisk Skolesamarbejde (NSS). EK-U er fortsat styregruppe for virksomheden på sprogområdet. Styregruppen skal sikre, at forvaltningsorganet administrerer sin virksomhed inden for de aftalte rammer. Styregruppen kan ændre aftalen med forvaltningsorganet, den samlede beløbsramme, sammensætningen af centrale aktører og fordelingen af midlerne mellem aktørerne samt fokusområder. Styregruppen tager stilling til hvorvidt og i hvilken form der skal iværksættes en evaluering.