Søg

Fokusområder

Fokusområder

EK-U har besluttet, at det nordiske sprogsamarbejde skal fokusere på følgende tre områder fra 2014:

1) De fire arbejdsspørgsmål i Deklaration om nordisk sprogpolitik (Sprogdeklarationen).

     - Sprogforståelse og sprogkundskab

     - Parallelsproglighed

     - Mangesprogethed og flersprogethed

     - Norden som sproglig foregangsregion

 

Sprogdeklarationen blev vedtaget den 1. november 2006 af Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U). EK-U stadfæstede i 2008, at ansvaret for opfølgningen af Sprogdeklarationen er et nationalt anliggende. Fra 2014 skal det i højere grad undersøges, hvorvidt tiltag på sprogområdet kan understøtte nationale indsatser i opfølgningen af Sprogdeklarationen. Redegørelser for opfølgningen af Sprogdeklarationen er fremlagt på Nordisk Råds session i 2009, 2011 og 2013.

 

2) Indsatser for at styrke børn og unges sprogforståelse 

Der skal være en fokuseret og målrettet indsats for at styrke børn og unges sprogforståelse i dansk, norsk og svensk.  EK-U tog beslutningen om et særskilt fokus på arbejdet med børn og unge den 11. september 2008:

 

Beslutet om språksamarbetet handlar om at organiseringen [der trådte i kraft i 2009] skal bidra till en prioritering av en fokuserad och målinriktad insats för att barns och ungas förståelse för grannlandsspråken skall stärkas och att alla nordbor skall kunna kommunicera med varandra på ett skandinaviskt språk. … ÄK-U beslöt följande: … Særskilt fokus skal lægges på arbejdet med børn og unge.

3) Lytteforståelse

I skolerne har der hidtil været fokus på børn og unges læsefærdigheder, også når det gælder den såkaldte nabosprogsundervisning i fagene dansk, norsk og svensk. En undersøgelse af internordisk sprogforståelse har imidlertid vist, at udfordringerne med at forstå hinanden ligger i forståelsen af det talte sprog.