Søg

Foreningerne Nordens Forbund er forvaltningsorgan

Nordisk Ministerråd - Embedsmandskomitéen for Uddannelse og Forskning (EK-U) har udpeget Foreningerne Nordens Forbund (FNF) som nyt forvaltningsorgan for det nordiske sprogsamarbejde for perioden 2014-2018, som er finansieret af midler fra MR-Us budget. FNF har fået opgaven på baggrund af et tilbud der beskriver, hvordan FNF vil løse opgaven med at koordinere aktørerne samt hvilke selvstændige initiativer der vurderes som relevante for at styrke sprogforståelsen i dansk, norsk og svensk blandt børn og unge.

Skolen skal være omdrejningspunktet for strategiske indsatser på sprogområdet i hele den 5-årige periode. Målet er, at hvert eneste barn skal have en nordisk oplevelse under sin skoletid.

FNF blev etableret i 1965 og er en paraplyorganisation for de nationale Foreningen Norden. Foreningen Norden blev stiftet i 1919 i Danmark, Norge og Sverige, og Foreningen Norden er i dag etableret i alle de nordiske lande samt Færøerne og Åland. De medarbejdere i de nationale foreninger der har et særligt ansvar for skoleområdet, vil få opgaver knyttet til de selvstændige initiativer, som FNF iværksætter i regi af Nordisk Sprogkoordination.

Nordisk Språkkoordinasjon

Ansvaret for å koordinere aktivitetene i det nordiske språksamarbeid under Nordisk Ministerråd ligger hos Nordisk Språkkoordinasjon. Nordisk Språkkoordinasjon koordinerer konkrete tiltak og samarbeidet mellom de nordiske lands sentrale aktører på språkområdet.