Søg

Forholdet mellem uddannelse og kultur

Sprog er et tværgående politikområde. I flere af de nordiske lande har kulturministrene ansvaret for sprogpolitik. Før den forrige omorganisering på sprogområdet, der trådte i kraft den 1. januar 2009, havde Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) og Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K) et delt ansvar for arbejdet med sprogpolitik, dog lå hovedansvaret for koordineringen af nordisk sprogpolitik i MR-U. Fra 2009 havde MR-U hovedansvaret for sprogområdet i Nordisk Ministerråd, mens MR-K havde et sektoransvar. Fra 2014 bibeholder MR-U hovedansvaret for sprogområdet i Nordisk Ministerråd, mens MR-K bibeholder sektoransvaret. 

Embedsmandskomitéen for Uddannelse og Forskning (EK-U) og Embedsmandskomitéen for Kultur (EK-K) har besluttet at indgå i en dialog for at styrke samspillet mellem uddannelse og kultur. I den forbindelse er der oprettet en ad hoc arbejdsgruppe for sprogområdet med to medlemmer fra EK-U og to medlemmer fra EK-K, som betjenes af Nordisk Ministerråds Sekretariat

Skole og uddannelse er et vigtigt område for virkemidler på sprogområdet, men der er også vigtige virkemidler på kulturområdet som for eksempel computerspil, film, litteratur, medier, teater og tv. Det nye forvaltningsorgan Foreningerne Nordens Forbund skal i perioden 2014-2018 forholde sig til og gøre brug af begge sektorers virkemidler med det formål at styrke sprogforståelsen, primært blandt børn og unge.