Søg

Nordiske aftaler

Forvaltningsorganet skal have kendskab til og i arbejdet forholde sig til følgende nordiske aftaler og andre dokumenter af betydning:

Helsingforsaftalen, som trådte i kraft den 1. juli 1962, særligt Artikel 8: 

Undervisningen och utbildningen skall i skolorna i de nordiska länderna i lämplig omfattning innefatta undervisning om språk, kultur och allmänna samhällsförhållanden i de övriga nordiska länderna, inbegribet Färöarna, Grönland och Åland.

Aftale om kulturelt samarbejde, som trådte i kraft den 1. januar 1972, særligt Artikel 3, d:

(Aftaleparterne skal) främja undervisningen i de andre nordiska ländernas språk, kultur och samhällsförhållanden.