Søg

Lærerressourcer

Her finder du inspiration til undervisning med et nordisk perspektiv. Hvis du kender til relevante netsteder, så send venligst en mail til sprog@fnfnorden.org.

 

Norden i skolen

Nordens undervisningsplatform for lærere og elever i grundskolen og gymnasiet, med helt nye muligheder for at arbejde med nabosprogforståelse. Bemærk også sidens integration af Nordisk miniordbog, her kaldet lydordbog.

 

Atlantbib -  Små nordiske fagbøger

Atlantbib er et bogprojekt med deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Island, Sydsamere og Færøerne. Bøgerne er online-bøger lavet i samarbejde mellem lærere og elever fra deltagende skoler. Bøgerne er alle fagbøger, med fokus på ligheder og forskelle mellem de nordiske lande. Målet er at åbne det nordiske sprog op for børn samt tilbyde et gratis læremiddel til skoler i arbejdet med nordisk sprog og kultur. Målgruppen er elever fra 8-12 år.

 

Center for Børnelitteratur

Centerets opgave er at skabe de bedst mulige vilkår for produktion og formidling af samt forskning i litteratur for børn og unge.

 

DANSK

DANSK er Dansklærerforeningens tidsskrift for folkeskolesektionens medlemmer.

 

DANSK NOTER

Et fagtidsskrift for gymnasielærere i dansk i det almene gymnasium og HF, samt et kulturtidsskrift, hvor danskfaget og dets placering i offentligheden er til diskussion og refleksion.

 

Dansk, norsk og svensk på grundskoleniveau

Undervisningsportalen EMU linker på denne side til målene med nabosprogsundervisningen i den danske, norske og svenske grundskole.

 

Finska Utbildningsstyrelsen

Finsk/svensk portal med undervisningsmaterialer for lærere.

 

Nordicom

Nordisk Informationscenter for Medie- og Kommunikationsforskning.

 

Norsklæreren

Tidsskrift om sprog og litteratur udgivet af Landslaget for norskundervisning.

 

Poppis

Tidsskrift for svensklærerne i Finland.

 

Raske tips til bruk i nordiskundervisningen i norskfaget

Artiklen indeholder masser af nyttige links og ideer til undervisningen i nordiske sprog - i hele Norden. Artiklen stammer fra bladet Norsklæreren, nr. 3, 2009.

 

Svenskläraren

Svensklærerforeningens tidsskrift.

 

Valhalla

Nordisk Ministerråds portal for børne- og ungdomskultur i alle nordiske lande. Portalen fortæller blandt andet om aktiviteter, udstillinger og nyheder inden for musik, arkitektur, billedkunst, film, teater, undervisning, bevægelse og litteratur. Portalen henvender sig primært til voksne der arbejder med børne- og ungdomskultur. Siden indeholder ikke undervisningsvejledninger.

 

Nordens språk med røtter og føtter

'Nordens sprog med rødder og fødder' er en saglig og levende præsentation af de nordiske sprog i et historisk perspektiv. Materialet findes på dansk, færøsk, islandsk, norsk og svensk. I tilknytning til bogen og netstedet findes et omfattende undervisningsmateriale som består af korte og lettilgængelige tekster om sproghistorie og sproghistoriske emner. Du kan også hente bogen som PDF eller bestille den på publikationsplatformen NordPub.

 

Danmarks Radio - nordiske sprog

DR's netsted om de nordiske sprog er produceret med støtte fra Nordisk Ministerråd. Du kan for eksempel lytte til et samisk eller færøsk digt, prøve at komponere en rap eller deltage i en quiz om de nordiske lande. 

 

Gratis vandreture i hovedstæderne

Hvad kan udgøre en bedre træning i dansk og norsk end en guidet vandretur i Oslo eller København? Du kan træne høreforståelsen af de to nordiske sprog på gratis virtuelle rundture med tilhørende opgaver på nettet.

 

Falske venner

Nogle gange kan der opstå misforståelser, når man taler med sine skandinaviske venner. En "falsk ven" er et ord som lyder ens, men betyder noget helt andet på det andet sprog. Du kan finde en liste over nogle af de mest almindelige faldgruber mellem svensk og de øvrige nordiske sprog på Wikipedia.


Nordens historie fra fortid til nutid

'Nordens historia från forntid till nutid' er en publikation udgivet af Pohjola-Norden i 1998. Publikationen er gratis og kan hentes som PDF (svensk).

 

Norden har noget at bidrage med

Hvad er Nordens rolle i det nye Europa? Dette og andre spørgsmål diskuteres i bogen "Norden har noget at bidrage med" . Bogen består af fem kapitler skrevet af de nordiske forfattere Jan Kjærstad, Henrik Nordbrandt, Einar Már Gudmundsson, Eva Ström og Kari Hotakainen. Desuden indeholder den fakta om de nordiske lande og det nordiske samarbejde samt oplysninger om, hvor man kan få mere at vide. Bogen findes i en skandinavisk (dansk/svensk/norsk) samt en finsk og en islandsk version.