Søg

Nordiske Fonde

Nedenfor finder du en oversigt over nordiske fonde som yder støtte til projekter der falder ind under det nordiske kultur- og sprogsamarbejde. 

 

NORDISK KULTURFOND

Nordisk Kulturfond er et nordisk samarbejdsorgan, der har til opgave at støtte kultursamarbejde i bred forstand mellem de nordiske lande.

Nordplus-programmerne

Nordplus gir økonomisk støtte til mange ulike typer utdanningssamarbeid innenfor livslang læring til åtte nordiske og baltiske deltakerland. Nordplus har følgende delprogrammer:

 

Nordplus Junior

Inom Nordplus Junior är det möjligt att söka medel för samarbete med skolor i de nordiska och baltiska länderna, såsom projektsamarbete, elev- och lärarutbyte samt elevpraktik. Man kan också söka medel för förberedande besök för att diskutera och utarbeta projektplaner tillsammans med intresserade framtida partner.

 

 

Nordplus Högre utbildning

Nordplus Högre utbildning är ett mobilitets- och nätverksprogram på högskoleområdet på bachelor och master nivå i de nordiska länderna och Baltikum.Syftet med programmet är att upprätta ett samarbete mellan de institutioner som deltar i programmet genom utbyten, erfarenheter, god praxis och innovativa resultat.

 

Nordplus Voksen

Projekterne inden Nordplus Voksen skal bidrage til nyskabelse og udvikling inden for sektoren, og alle dele af voksenuddannelses- og folkeoplysningsfeltet er omfattet af programmet, både almen og erhvervsrettet voksenuddannelse, såvel formel som ikke-formel og uformel voksenuddannelse.

 

 

Nordplus Horisontal

Nordplus Horisontal er et tverrsektorielt program som støtter innovative prosjekter på tvers av tradisjonelle kategorier og sektorer, og prosjekter som kan ta opp, nye, bredere og mer komplekse problemstillinger og utfordringer.

 

Nordplus Nordisk Språk

Nordplus Nordiske Sprog programmet har to overodnede målsætninger; at støtte aktiviteter som styrker børn og unges sprogforståelse i nordiske sprog, primært í dansk, norsk og svensk, samt udvikling på materiale, metoder og strategier til at styrke nordisk sprogforståelse på alle niveauer i uddannelsessystemerne.

 

NORDISK KULTURKONTAKT

Nordisk kulturkontakt är en officiell nordisk kulturinstitution. Organisationen administrerar flere nordiska stödprogram, bedriver ett nordiskt kulturcentrum och bibliotek i centrala Helsingfors samt arrangerar nordiska kulturevenemang. Verksamheten skapar fysiska, ekonomiska och digitala rum för kulturmöten i Norden. Nordisk Kulturkontakt har følgende programmer:

 

Mobilitetsprogrammet

Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Her kan du søke:

Mobilitetsstöd

 

Nätverksstöd

 

Stöd til residenscentra

 

Volt

Kultur- och språkprogram för barn och unga.

 

 

Nordbuk stödprogram

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål. 

 

 

Kultur- och konstprogrammet

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Det övergripande målet är att bevilja stöd till nyskapande projekt med hög konstnärlig och kulturell kvalitet, som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. 

 

 

Napa

Nordens bro ind i Grønland og landets rige kulturliv, og er de grønlandske kulturaktørers bro ud til Norden og de mange muligheder, der ligger her. NAPAs kulturelle fondsmidler uddeles til enkeltpersoner, organisationer og institutioner, der har særligt behov for økonomisk støtte til gennemførelse af projektvirksomhed indenfor NAPAs fokus områder.

Ansøgning: minimum 2 måneder før projektet begynder. Fondsansøgninger med beløb på 100.000 kr og derover være NAPA i hænde senest 1. januar eller 1. juni.

 

NORDFORSK

Koordinerer og finansierer nordisk forskning. Les mer om deres støtteprogrammer og søknadsfrister her

 

NORDISK HØJSKOLESTIPENDIUM

Stipendieordningen er skabt for at øge interessen for de nordiske højskoler og styrke kendskabet til nordisk sprog og kultur.

Du kan søge stipendium året rundt, dog skal kurset du søger til have startdato indenfor det kommende år.