Søg

Publikationer

NFL har sit eget tidsskrift (LexicoNordica), udgiver skriftserien Nordiske Studier i Leksikografi (med bidrag fra de nordiske leksikografiske konferencer) og udsender lejlighedsvis også enkeltstående udgivelser. Publikationerne er fagfællebedømte. Læs mere om de enkelte publikationer nedenfor.

Alle numre af LexicoNordica og Nordiske Studier i Leksikografi er frit tilgængelige i elektronisk form og kan læses online som OCR-scannede, søgbare pdf'er: LexicoNordica her og Nordiske Studier i Leksikografi her. De to seneste numre af LexicoNordica er dog ikke tilgængelige online, og det seneste nummer af Nordiske Studier i Leksikografi er ikke online endnu.

Udgivelserne kan købes som trykt bog ved henvendelse til foreningens sekretær: Rikke Hauge, Språkrådet Pb. 8107 Dep, NO-0032 Oslo. E-post: . LexicoNordica koster NOK 250,- per eksemplar, og Nordiske Studier i Leksikografi NOK 150,- per eksemplar (plus evt. porto).

LexicoNordica

I 1994 begyndte foreningen at udgive et nordisk leksikografisk tidsskrift, LexicoNordica. Foruden leksikografiske bidrag i form af artikler – til dels knyttet til et særligt tema i hvert nummer – værkstedsrapporter og meddelelser fra NFL lægges der navnlig vægt på anmeldelser og korte omtaler af nye ordbøger i tidsskriftet. Tidsskriftet er på ca. 300–400 sider. LexicoNordicas redaktion forventer at tidsskriftet vil kunne bidrage til en højere kvalitet af anmeldelser om nordiske ordbøger, til nytte for leksikografer og forlagsbranchen. Det er også værd at understrege at mange anmeldelser har en teoretisk værdi hvor leksikografiske teorier og problemstillinger bliver vurderet i forhold til konkret ordbogsarbejde. Alle bidrag fagfællebedømmes. Alle numre af LexicoNordica, undtagen de to seneste, er frit tilgængelige i elektronisk form og kan læses online som OCR-scannede, søgbare pdf'er her (jf. også direkte link til enkelte numre nedenfor).

REDAKTION

LexicoNordica tilrettelægges af en redaktionskomité der består af repræsentanter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I henhold til foreningens vedtægter vælges redaktionskomitéens medlemmer af generalforsamlingen for en periode af 4 år. Den nuværende redaktionskomité er sammensat således:

Hovedredaktører

Henrik Lorentzen, Danmark (på valg 2017) - [email protected]

Emma Sköldberg, Sverige (på valg 2019) - [email protected]

Redaktører:

Annika Karlholm, Sverige (på valg 2019) - [email protected]

Sturla Berg-Olsen, Norge (på valg 2017) - [email protected]

Christian Becker-Christensen, Danmark (på valg 2017) - [email protected]

Mariann Skog-Södersved, Finland (på valg 2019) - [email protected]

Ásta Svavarsdóttir, Island (på valg 2019) - [email protected]

LexicoNordica - oversigt over numre og behandlede temaer (med links til online-udgave 1-21)

24/2017: Namn i nordiska ordböcker
23/2016: Nordiska ordböcker och pedagogik
22/2015: Sproglige varieteter i nordiske ordbogsresurser
21/2014: Stora ordböcker i Norden
20/2013: Leksikografi og lingvistik i Norden

19/2012: Betydelsebeskrivningar i nordiska ordböcker
18/2011: Onomasiologiske ordbøker i Norden
17/2010: Leksikografi og språkteknologi i Norden
16/2009: Ordforbindelser i monolingvale nordiske ordbøger
15/2008: Ordbogsbrug i Norden
14/2007: Nordiske encyklopædier og leksika
13/2006: Historiske ordbøger i Norden
12/2005: Elektroniske ordbøker i Norden
11/2004: Nordiske bilingvale ordbøker (mellom nordiske og ikke-nordiske språk)
10/2003: Ordbokskritikk i Norden
9/2002: Språknormering i nordiske ordbøker
8/2001: Ordbøker mellom de nordiske språkene
7/2000: Nordiske leksikografiske tradisjoner
6/1999: Innvandrerordbøker
5/1998: Fagleksikografi
4/1997: Ordbøker over små språk i Norden
3/1996: Korpusbasert leksikografi i Norden
2/1995: Grammatikk i nordiske tospråklige ordbøker
1/1994: Nordiske ordbøker i samfunnsmessig perspektiv

 

Nordiske Studier i Leksikografi

Nordiske Studier i Leksikografi er foreningens fagfællebedømte skriftserie (med bidrag fra de nordiske konferencer i leksikografi). Alle numre af Nordiske Studier i Leksikografi er frit tilgængelige i elektronisk form og kan læses online som OCR-scannede, søgbare pdf'er her. Det seneste nummer er dog ikke tilgængeligt endnu.

 

Enkeltstående udgivelser

Nordisk leksikografisk ordbok

Nordisk leksikografisk ordbok (NLO) utkom i mai 1997. En arbeidsgruppe innenfor NFL startet arbeidet med den i 1992. Ordboka inneholder definisjoner på omtrent 1000 leksikografiske termer. Ordboka er skrevet på norsk bokmål, men alle termer i den norske lemmalisten har ekvivalenter på dansk, finsk, islandsk, svensk, nynorsk, engelsk, fransk og tysk, og boka inneholder indeks for alle disse språkene. Nordisk leksikografisk ordbok kan bestilles hos Rikke Hauge ([email protected]) till en meget gunstig pris. 348 s. NOK 150,-.

Normer og regler

Festskrift til Dag Gundersen (1998). 366 s. NOK 100,-.