Søg

Program

Språk og kultur

 

norden.org litteraturpris.png

 

Nordiske stemmer

Nordisk Råds litteraturpris utdeles hvert år til et skjønnlitterært verk som er skrevet på et av de nordiske språkene. På Nordisk Sprogfest vil du få muligheten til å møte noen av de forfattere som er nominert til Nordisk Råds Litteraturpris 2017.

Tid og sted: 19. september kl. 19.-21. Remisen, Godsbanen.

norden.org filmpris.jpeg

Nordiske filmer

Nordisk Råds filmpris deles ut årlig til en nordisk produsert film av høy, artistisk kvalitet. I år vil vi vise alle de nominerte filmene hos kinoen Øst for Paradis i Aarhus.

 

bøker språk.jpeg

Sproget er det hus vi alle bor i

Seminar med spørsmål knyttet til både minoritets- og innvandrerlitteratur i Norden. Oplæg, debat og præsentation af studiet Multilingualism and diversity as a resourse in the cultural field.

Tid og sted: d. 21. september kl. 08.30-15.30. Remisen, Godsbanen.

 

 

Høytopplesning.jpg

Mangspråkig litteraturuppläsning

Nordisk litteratur består av många språk, traditioner och erfarenheter. Det nordiska litteraturprojektet NolitchX bjuder på ett mångspråkigt multimedialt litteraturevenemang där uppläsningar på flera olika språk blandas med ljudkonst och danska översättningar projiceras på duk. 

Tid og sted: 20. september kl. 19.-21. Kedlen, Godsbanen.

 

 språk bok norden.org.jpeg

Nordisk samtidslitteratur

Kritikerseminar om nordisk samtidslitteratur med deltagelse af kritikere fra hele Norden.

Tid og sted: d. 19. september kl. 10.-14. Remisen, Godsbanen.

 

unrest_a_olarte_o_korhonen_compr.jpg

Et talende tæppe, en flersproglig telefon og vuggesviser på mere end 25 sprog

Interaktiva installationer som leker med flerspråkighet och ljudkonst på Godsbanen.

Tid og sted: d. 18.-21. september. Foyeren, Godsbanen.

 

Språk til debatt

Emma Holten.jpg

Når språket skaper fordommer

Velkommen til debatt om språklige fordommer og fellesskaper i Norden! 

Tid og sted: d. 18. september kl. 14.-16. Auditoriet, AROS

 

norden.org.jpeg

Ny Nordisk mat - kulinariske og sproglige konstruksjoner av ’Det Nordiske’

Hva betyr den språklige iscenesettelse av Norden/Nordic konseptet? 

Tid og sted: 21. september kl 19.30-21. Remisen, Godsbanen

 

skam.jpg

Skam - om ungdomskulturer, identitet, likestilling og språk

Den norske ungdomsserie Skam har tatt Norden med storm, gjort nabospråksforståelse til en lek. Vi holder en fest – og diskuterer hvorfor Skam ble en slik suksess.

 

 Fadime Turan voksenåsen.jpg

Kjønn og språk

I Norden har vi forskellige grænser for hvornår forskellige ord og betegnelser om blandt andet køn, udseende og seksualitet er ok eller ikke ok at anvende. Vi forandrer sproget gradvist for at undgå stereotyper og at ekskludere. Hvordan er positionerne fordelt i Norden og hvad kan vi lære af hinanden? Samtale mellem Fadime Turan, Lars Melin m.fl.

Tid og sted: 19. september kl. 16.-17.30. Kedlen, Godsbanen

 

Dansk tegnsprog uden tekst.jpg

Livet som tosproget - døve fortæller

Hvordan er det at være døv i et hørende samfund? Og hvilken rolle spiller tegnsprog samt talte og skrevne sprog for døve? Få fire små personlige beretninger om hvordan døve i Norden lever en hverdag med flere forskellige sprog.

Tid og sted: 18. september kl. 14.-16. Sunset-lounge, AROS

Språk og faglig fordypning

 

grense norden.org.jpeg

Grannspråk, språkliga attityder och språkförståelse

I den nordiska språkgemenskapen kan svenska, norska och danska talare med ganska liten ansträngning förstå varandra utifrån de egna modersmålen. Bidrar denna erfarenhet av att förstå den som talar ”nästan” samma språk till ökad acceptans, så att vi har lättare att kommunicera i det mångspråkiga samhället? I paneldebattens form vill vi länka samman den nordiska språkgemenskapen med frågor om språkliga attityder.

 

studenter.jpeg

English please?

Skal universitetene i Norden være engelskspråklige, kun bruke de nordiske språk eller være flerspråklige? Samtale om språkbruk på Nordens universiteter nå og i fremtiden.

Tid og sted: 18. september kl. 10.-16.20. Kedlen, Godsbanen

 

norden norden.org.jpeg

Norden i Norden - og udenom

Universitetens betydelse som förmedlare av Nordens språk och kulturer, i och utanför Norden. Hur kan vi öka samarbetet mellan Nordistikk i og utenfor Norden og främja intresset för nordiska studier i världen?

Tid og sted: d. 20. september kl. 16.-18. Vogn 2, Godsbanen.

Hvad skal vi med tegnsprog?

Programtekst er under udarbejdelse.

Tid og sted: 18. september kl. 14.-16. Sunset-lounge, AROS

Språk- og kulturmøter for barn og unge

Regnbuen.JPG

”Der hvor regnbuen ender” - børn og unges sprog- og kulturskatte på AROS

Spændende sprog- og kulturmøde på Aros, hvor det islandske kulturmødeprojekt “Det flyvende tæppe” overføres til århusianske skoleelever.

Tid og sted: d. 18. september kl. 10.-16. Torv og café, AROS

 

Malin Klingenberg.jpg

Fotograf: Karolina Isaksson

Nordiske forfatterbesøk

Skoleklasser møder den finlandssvenske forfatteren Malin Klingenberg.

 

temabanner-a.jpg

Nordisk skoledag

Skoleelever inviteres til en hel nordisk skoledag, med et vell av spennende aktiviteter på programmet. I tillegg til en god dose nordisk kultur, vil elevene også få mulighet til aktivt å arbeide med de nordiske språk.

Tid og sted: d. 20. september kl. 9.-16. Remisen, Kedlen og Vogn 2; Godsbanen.

 

hyggefactory norden.org.jpeg

Ordskælv i Norden

«I morgen er aldri en ny dag» er en bok skrevet af 24 unge fra Finland, Sverige, Norge, Grønland, Færøerne, Island og Danmark, som alle debuterer som forfattere. De har det til felles at de har vokst opp i Norden med fattigdom tett innpå livet, og nå inviterer de med mot og ærlighet innenfor i deres liv og verden. På Nordisk Sprogfest kommer noen av de unge forfattere og leser deres historie fra I morgen er aldrig en ny dag, og det legges opp til debatt og spørsmål.

Språk og læring

 

shutterstock_166640558.jpg

Språkcafé

Velkommen til språkcafé. Her kan du snakke, gjenoppfriske eller lære et nordisk språk. Hør finsk, svensk, dansk, norsk, islandsk og andre sprog i Norden og test dine kunnskaper!

 

perlekurser.jpg

Perlekurser

De nordiske perlene arrangerer kurs i dansk, norsk, svensk og finsk for lærerstudenter fra hela Norden. De holder informasjonsmøter på AROS under Sprogfesten. Er du, ditt institutt/universitet eller gruppe lærerutdannere interessert i å vite mer om mulighetene for å ta med dine lærerstudenter på kurs i nordiske språk? Så send en forespørsel til sprogfest@ fnfnordenorden.org