Søg

Sápmisk Sprogpolitik

Her finder du forskellige samiske sprogpolitiske dokumenter.

 

Samepolitikken (2007-2008)

Stortinget besluttet i tilknytning til vedtak om sameloven (Lov av 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold) at «Regjeringen framlegger inntil videre for Stortinget årlig stortingsmelding om Sametingets virksomhet. En gang i hver stortingsperiode fremlegges melding om de tiltak som foretas for å sikre og utvikle samenes språk, kultur og samfunnsliv.» Dette er en melding av slik karakter.Samepolitikken (2007-2008) styrkede mulighederne for at bruge de samiske sprog på flere samfundsområder.

 

Evaluering av samelovens språkregler (2007)

Rapporten evaluerer om samelovens språkregler er fulgt opp på en adekvat måte. Den peker også på områder hvor det er behov for ny kunnskap. Evalueringen er utgitt i april 2007 og er resultat av et prosjekt gjennomført av Nordisk Samisk Institutt på oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet.

 


Handlingsplan for samiske språk (2009)

Formålet med handlingsplanen er at få flere til at bruge de samiske sprog. De centrale områder for handlingsplanen er børnehave og skole, offentlige tjenester og kulturtilbud. Det anses for særligt vigtigt at sikre lulesamisk og sydsamisk som levende sprog også for fremtidige generationer. Handlingsplanen opdateres årligt gennem en statusrapport.

 

Handlingsplan for samiske språk - status 2010 og videre innsats 2011 (2010)

Første statusrapport efter Handlingsplanen for samiske språk (2009). Den giver en oversigt over de tiltag som blev lanceret i 2009, og beskriver hvordan tiltagene er gennemført. Flere tiltag er blevet styrket, og nye tiltag er kommet til.

Billeder

image