Søg

Det nordiske sprogsamarbejde 2014–2018

Organiseringen af sprogområdet i perioden 2014-2018 bygger på ønsker om at forenkle organiseringen af sprogområdet, opnå klarere linjer for referenceforhold, styrke Nordisk Sprogkoordination og koordineringen af aktiviteter samt inddrage kultursektoren.

           nsk-organisationsdiagram-artikelstorrelse.jpg

Organiseringen af sprogområdet i perioden 2014-2018 er blevet vedtaget af Nordisk Ministerråd - Embedsmandskomitéen for Uddannelse og Forskning (EK-U) på baggrund af en evaluering af enhederne på sprogområdet, gennemført i årene 2011 og 2012. Evalueringsrapporten ”Med språkförståelsen i fokus - Evaluering av enheterna på språkområdet under Nordiska ministerrådet 2012” blev leveret til Nordisk Ministerråds Sekretariat af evaluator i maj 2012. 

 

Fokusområder

Les mer om det nordiske språksamarbeids tre fokusområder.   

Forholdet mellom utdannelse og kultur 

Språk er et tverrsektorielt politikkområde. Her finner du en oversikt over hvordan ansvaret for språkpolitikk er fordelt i Nordisk Ministerråd.

EK-U er styregruppe

Nordisk Ministerråd - Embedsmandskomitéen for Uddannelse og Forskning (EK-U) er styregruppe for virksomheten på språkområdet. Les mer om styregruppens rolle her. 

Foreningerne Nordens Forbund er forvaltningsorgan

EK-U har utpekt Foreningerne Nordens Forbund (FNF) som forvaltningsorgan for det nordiske språksamarbeid for perioden 2014-2018. 

Aktørene

Her finner du en oversikt over de sentrale aktørene på språkrområdet. 

Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeid

EK-U har opprettet en faglig referansegruppe for virksomheten på språkområdet; Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeid.

Nordiske avtaler

Les de ulike nordiske avtalene som forvaltningsorganet skal ha kjennskap til, og forholde seg til i sitt arbeid. 

Deklarasjon om nordisk språkpolitikk fra 2006 (Språkdeklarasjonen)

Les mer om undervisning- og kultursektorens strategier, formannskaps- og sektorprogrammer her.