Søg

Vårt arbeid

Det politiske ansvar for språkområdet ligger hos Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U), mens Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K) har et sektoransvar. Ansvaret for å koordinere aktivitetene i det nordiske språksamarbeid under Nordisk Ministerråd ligger hos Nordisk Språkkoordinasjon. Nordisk Språkkoordinasjon koordinerer konkrete tiltak og samarbeidet mellom de nordiske lands sentrale aktører på språkområdet.

Nordisk Språkkoordinasjons arbeid følger Ministerrådets politiske prioriteringer og fokusområder innefor både språk- og kulturområdet.

MR-Us samarbeidsprogram

Det politiske hovedansvar for språkområdet ligger hos Nordisk Ministerråd for utdannelse og forskning (MR-U), og samarbeidsprogrammet setter retningen for ministrenes samarbeid om utdannelse og forskning, språk og it fra 2015. Les hele programmet her.

Det svenske formannskapsprogram i Nordisk Ministerråd i 2018

'Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden' er navnet på Sveriges formannskapsprogram og beskriver formannskapets visjoner og strategier i 2018:

Les programmet her.

Det norske presidentskapsprogram for Nordisk Råd i 2018

Programmet beskriver presidentskapets prioriteringer i 2018. 

Les hele programmet her

Nordisk Ministerråds satsning på barn og unge

Barn og unge mellom 0 og 25 år er Nordisk Ministerråds prioriterte målgrupper og det er utarbeidet en tverrsektoriel strategi: Børn og Unge i Norden: - en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022. Les hele strategien her

Språkkoordinasjonens arbeid

Nordisk Språkkoordinasjon skal være en ressurs for alle som arbeider i det nordiske språksamarbeid. Vi skal bidra til å dele viten og muligheter, skape relasjoner, nettverk og ideer og ikke minst formidle alle de gode historier som finnes innenfor språksamarbeidet. På denne hjemmeside kan du finne informasjon om alt dette og mye mer. Bl.a. kan du i vår kalender holde deg oppdatert om alt fra konferanser, kurser, seminarer og andre spennende arrangementer som skjer innenfor så vel utdannings- som kultursektoren. Ser du et spennende arrangement som mangler? Skriv til oss - så legger vi det ut!

Nordisk Språkkoordinasjon gjennomfører årlig en rekke større tiltak eller prosjekter. Prosjektene finansieres gjennom Nordisk Språkkoordinasjons pulje til selvstendige initiativer. Den primære målgruppen er barn og unge i Norden, og de konkrete og strategiske innsatser retter seg i stor grad mot skolen.

I tillegg fungerer Språkkoordinasjonen som sekretariatet for den faglige referansegruppe Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeid.

Nordisk Språkkoordinasjon forvaltes av Foreningerne Nordens Forbund i perioden 2014-2018.

Les mer om Nordisk Språkkoordinasjons arbeid og satsninger i:

Årsrapporter

Strategiplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018

Nordisk Sprogkoordination - aktiviteter 2018

Centrale aktiviteter

Nordisk Sprogkoordination (NOSK) koordinerer samarbejdet mellem de centrale aktører på sprogområdet i Norden. Nordisk Sprogkoordinations koordinerende ansvar omfatter i 2018 opgaver hos følgende centrale aktører på sprogområdet: Program for Sprogkurser (Nordkurs, Nordspråk og De Nordiske Perler), De nordiske Sprogpiloter samt Netværket for Sprognævnene i Norden.

Ekspertgruppen for det nordiske sprogsamarbejde

Ekspertgruppen for det nordiske sprogsamarbejde (ENS) skal ivaretage funktionen som faglig referencegruppe for porteføljen af opgaver og tjenesteydelser som koordineres gennem Nordisk Sprogkoordination. Gruppen skal både kunne optræde rådgivende og konsulterende og samtidig bidrage til sprogområdets profilerings- og kommunikationsarbejde.

Strategiske profileringstiltag

MR-U/EK-U har afsat midler til at understøtte gruppens strategiske profileringstiltag på sprogområdet udenfor den løbende virksomhed i Nordisk sprogkoordination. For 2018 vil ENS medvirke til at styrke indsatsen for øget sprogforståelse for børn og unge med særligt fokus på det talte sprog og lytteforståelse gennem støtte til undervisningsplatformen Norden i Skolen. Videre vil ENS medvirke til at øge børn og unges bevidsthed og forståelse for det nordiske fællesskab samt sætte fokus på elevernes nabosprogforståelse gennem støtte til Nordisk sprog- og kulturmøde 2018.

Norden i Skolen

Norden i Skolen (NIS) er en helt central og samlende undervisningsplatform for nabosprogsundervisningen i Norden. For at styrke indsatsen for øget sprogforståelse for børn og unge med særligt fokus på det talte sprog og lytteforståelse har NOSK støttet og deltaget i udviklingen af undervisningsportalen nordeniskolen.org. Gennem sit engagement i udviklingen af NIS har NOSK sikret, at effekten af NOSKs indsatser er kommet endnu flere børn og unge til gode.

Nordisk sprog- og kulturmøde

NOSK erfarer at Sprogfesten i Århus 2017 var en succes og en arena for mange af sprogområdets aktører på tværs af undervisnings- og kultursektoren. NOSK vil fortsætte med at give sprogområdets aktører mulighed for at de positive fortællinger om det nordiske sprog- og kultursamarbejde løftes frem samt udnytte relevante netværk til resultatspredning og profilering ved et to-dages Nordisk sprog- og kulturmøde i 2018. 

Tegnsprognetværket

Tegnsprogsnetværket er et nordisk netværk under de nationale sprognævn eller nationale tegnsprogsnævn. NOSK ønsker at sikre at Tegnsprognetværket får en stærk position i det nordiske sprogsamarbejde, og støtter netværkets mulighed for at arbejde med sprogpolitiske spørgsmål og sprogrådgivning i relation til de nordiske tegnsprog. 

Kommunikation og profilering

Som en resurse for alle som arbejder i det nordiske sprogsamarbejde vil NOSK løbende bidrage til at sætte fokus på profilerings- og opmærksomhedsskabende aktiviteter. Som et led i kommunikations- og profileringsarbejdet vil NOSK fortsat identificere nye aktører og netværk, som kan indgå i og styrke et fælles nordisk samarbejde. I tillæg fortsætter NOSK med at styrke formidlingsarbejdet om aktiviteter og tiltag hos de centrale aktører, Nordplus Nordiske Sprog og Nordplus Junior samt Sprogkoordinationens egne tiltag. 

Læs hele aktivitetsplanen her

Kontakt oss her