Søg

12 - 15 år

Her kan du finde en oversigt over undervisningsmaterialer til brug i nabosprogsundervisningen der er tilgængelige på internettet. Undervisningsmaterialerne spænder fra grundskole- til universitetsniveau og er opdelt på forskellige aldersklasser. Materialerne handler om de nordiske landes sprog, kultur, geografi og samarbejdsprojekter, og det er egnet til undervisning i alle de nordiske lande. Det består primært af tekster, film, quizzer og forslag til videre læsning. Flere af hjemmesiderne indeholder undervisningsvejledninger. Hvis du kender til resurser der burde være her på siden, så send venligst en mail til sprog@fnfnorden.org.

Her finder du undervisningsmaterialer rettet mod børn i alderen 12 - 15 år.

 

Norden i Skolen

Nordens undervisningsplatform for lærere og elever i grundskolen og gymnasiet, med helt nye muligheder for at arbejde med nabosprogforståelse. Bemærk også sidens integration af Nordisk miniordbog, her kaldet lydordbog.

 

Språkrådets webb för barn och unga

Denne side henvender sig til børn og unge som vil vide mere om sprog – særligt dem der tales i Sverige, men også i det øvrige Norden. Siden indeholder ingen lærervejledning.

 

Speak Danish

Speakdanish.dk indeholder 20 lektioner i dansk, vejledning i udtale, grammatik, parlør mv. Siden henvender sig til alle udlændinge, der gerne vil lære dansk. Der findes ingen lærervejledning på siden.

 

Talesprogsbutikken

Dette websted indeholder en bred vifte af oplysninger om dansk talesprog og om talesprog i det hele taget. Fx kan man blive klogere på forholdet mellem tale og skrift eller mellem sprog og identitet, på ungdomssprog, sprogholdninger, de forskellige ”-lekter”, fx dialekter og sociolekter. Man kan også teste sin sprogalder og hvor god man er til at forstå de øvrige nordiske sprog. Hjemmesiden henvender sig primært til elever – i grundskolens ældste klasser og på gymnasiale uddannelser – som mangler sparring og inspiration til opgaveemner. Siden kan dog også inspirere undervisere i dansk som nabosprog og/eller fremmedsprog på gymnasie- og universitetsniveau.

 

Grønlandsk sprogkursus for begyndere

På denne side kan man downloade et sprogkursus i grønlandsk for begyndere. Kurset indeholder øvelser inden for forskellige hverdagsemner som ”Spise og drikke” og ”Handle/købe ind” med meget simple sætninger. Det kan derfor bruges fra folkeskolens mellemtrin og frem. Der findes ingen lærervejledning.

 

Nynorsksenteret - Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Nynorsksenteret er et ressourcecenter for nynorsk. Det har til formål at udvikle arbejdsmetoder som kan være med til at skabe sprogkompetence og motivere til at arbejde med undervisningen i nynorsk. Siden indeholder en lang række materialer om nynorsk som henvender sig til små børn, unge og voksne – såvel nordmænd som indvandrere og udenlandske studerende – som gerne vil lære eller vide mere om nynorsk. For eksempel kan man finde nynorske grammatikker, indføring i retskrivning, lister over relevante lærebøger, tekstbaser med sagprosa, tegneserier og sange på nynorsk, ordlister og ordbøger, liste over nynorske netaviser og meget, meget mere. De fleste materialer er opdelt efter målgruppe der gør det let at navigere rundt, men der findes ikke nogen egentlig lærervejledning.

 

Skolverkets materialesamling - nabosprogsundervisning

Siden indeholder materialer der kan bruges i nabosprogsundervisningen fra grundskoleniveau til gymnasieniveau. Den er især udviklet til svensktalende skoleklasser, men flere af materialerne kan bruges til nabosprogsundervisning i hele Norden. Siden indeholder desuden link til andre sider der kan anvendes i undervisningen.

 

Bog og Sprog

Portal om dansk, norsk og svensk sprog, litteratur og kultur. Materialet på portalen henvender sig til elever i alderen 7-17 år. Her kan man blandt andet finde en liste over falske venner, læse om forskellige bøger, lytte til uddrag af lydbøger på de tre skandinaviske sprog og få inspiration til forskellige spil. Siden indeholder en undervisningsvejledning.

 

Nordiske sprog

Denne undervisningsside indeholder korte film med tilhørende opgaver og quizspørgsmål til brug i mellemskolen.

 

Falske venner

Nogle gange kan der opstå misforståelser, når man taler med sine skandinaviske venner. En "falsk ven" er et ord som lyder ens, men betyder noget helt andet på det andet sprog. Du kan finde en liste over nogle af de mest almindelige faldgruber mellem svensk og de øvrige nordiske sprog på Wikipedia.

 

Nordens historie fra fortid til nutid

'Nordens historia från forntid till nutid' er en publikation udgivet af Pohjola-Norden i 1998. Publikationen er gratis og kan hentes som PDF (svensk).