Søg

Fagnetværk

BIN-Norden - Børnekulturforskere i Norden

BIN-Norden er et nordisk, tværfagligt forskernetværk der fokuserer på humanistiske og æstetiske tilgange til børnekultur. Formålet med netværket er at støtte nordisk børnekulturforskning ved at fungere som mødested for kompetenceudvikling og forskningsudveksling på børnekulturområdet i Norden. Medlemmerne i netværket er overvejende aktive forskere, men også formidlere, kunstnere og personer der primært arbejder med kulturadministration.

 

Nordfag.net

Nordfag.net er et forskernetværk som forsker i modersmålsfagenes didaktik i Norden. Hovedformålet med Nordfag er at lave og indgå i selvstændige og kollektive forskningsprojekter og -netværk. Netværket består af ti forskere fra Norge, Sverige og Danmark. Netværket blev oprettet i august 2007.

 

Nordiska nätverket för forskning om myndighetskommunikation

Formålet med netværket er at skabe kontakter mellem nordiske forskere som beskæftiger sig med myndighedssprog og myndighedskommunikation. Sproglige rådgivere der er interesserede i at samarbejde med forskningen i myndighedskommunikation, kan også tilslutte sig netværket.

 

Nordterm

Nordterm er et nordisk samarbejdsforum og -netværk for nordiske organisationer som beskæftiger sig med terminologiarbejde, terminologiuddannelse og terminologiforskning. Netværket har tre hovedformål: at fremme og sikre det nordiske samarbejde om terminologi, at sikre de nordiske landes indflydelse og rolle inden for udviklingen af terminologi på et internationalt plan og at drive terminologiforskning, praktisk terminologiarbejde, terminologiuddannelse og andre terminologirelaterede aktiviteter. Det øverste organ i Nordterm er styringsgruppen som koordinerer aktiviteterne og repræsenterer Nordterm internationalt. Den består af én repræsentant fra hver Nordterm-organisation. Nordterm-organisationerne som udgør kernen i Nordterm, er terminologicentrene i de nordiske lande.

 

Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden

Det tværfaglige netværk har til formål at udvikle et nyt forskningsområde der beskæftiger sig med brugen af skrift i dagligdagen fra et diakront perspektiv – både i Sverige og det øvrige Norden. De 20 forskere som er med i netværket, kommer fra forskellige nordiske universiteter og institutioner og har forskellige faglige baggrunde: nordisk, historie, musikvidenskab, litteratur, etnologi og didaktik. Netværket er aktivt i en periode på tre år fra 2009-2012 og finansieres via netværksstøtte fra Riksbankens Jubileumsfond.