Søg

Den nordiske sprogkonventionen (1987)

Den nordiske sprogkonventionen (1987)

En juridisk bindende konvention mellem Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge om nordiske borgeres ret til at anvende deres eget sprog ved kontakt med myndigheder og andre offentlige organer i et andet nordisk land under et midlertidigt ophold.