Søg

Støtte, prosjekter og aktører

Søk støtte

Det finnes mange gode støtteordninger innenfor det nordiske språk- og kultursamarbeidet. Ved å følge nedenståender lenker kan du finne en oversikt over de viktigste nordiske og bilaterale fond som yter støtter til prosjekter:

Nordiske fond

Bilaterale fond

 

Prosjekter og aktører

 

Inspirasjon

Her samler vi gode historier fra alt det spennende som skjer i det nordiske språksamarbeid. Én gang i måneden publiserer vi månedens språkskatt som inviterer leseren til å komme helt tett på konkrete aktiviteter og aktører innenfor språksamarbeidet.

 

Hvem er hvem?

Det nordiske samarbejde omkring sprog er vidt forgrenet og findes i både formelle og uformelle rammer i kultur- og uddannelsessektoren og i frivllig- og foreningslivet. Her finder du link til nogen af dem:

 

Centrale aktører

En sentral del av det nordiske språksamarbeid utføres av en rekke aktører og organer som hver især driver virksomhet som er med til at realisere de språkpolitiske målsetninger. Nordisk Språkkoordinasjon skal koordinere og samarbeide med språkområdets sentrale aktører, som er utvalgte aktiviteter som får del- eller helfinansiert sin nordiske virksomhet med midler fra Nordisk Ministerråd (MR-U).

 

Nordens hus og institutter

De nordiska husen och instituten är kulturinstitutioner ?under Nordiska ministerrådet. De har i uppdrag att stärkadet regionala kulturlivet och främja aktivt deltagande i nordiskt samarbete på det allmänkulturella området? Tjek på norden.org

 

Foreningerne Nordens Forbund/Foreningen Norden

Foreningerne Nordens Forbund tilrettelægger samarbejdet mellem de nationale Foreningerne Norden i de 5 nordiske lande, Grønland, Færøerne og Åland.

Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde på kryds og tværs af de nordiske landegrænser, bl.a. ved at sætte fokus på skole og uddannelse, venskabsbysamarbejde, kultur, sprog m.m.

 

Norden i Fokus

Norden i Fokus er et projekt i Nordisk Ministerråds regi, som giver den nationale debat en nordisk vinkel. Norden i Fokus formidler information om aktuelle emner i de nordiske samfund

 

Nordiske Netværk

En web-baseret portal, som fører organisationer, institutioner og projekter i Norden sammen. Platformen vil udvikles til en interaktiv, netværksbaseret portal, hvor man kan finde nordiske samarbejdspartnere, oprette sig som bruger og udvide sit netværk.

 

Fagnettverk

Her finner du en oversikt over relevante fagnettverk innenfor det nordiske språksamarbeidet. 

 

Det nordiske språksamarbeid

Mangler du en oversikt over hvordan det nordiske språksamarbeid er organisert? Vi har samlet den viktigste informasjonen på en plass. 

Billeder

image