Søg

Klart språk i Norden

Klart språk i Norden er en arbeidsgruppe i nettverket for språknemndene i Norden. Formålet med klarspråksarbeidet er at offentlige myndigheter skal uttrykke seg til borgerne på en klar og forståelig måte. I skriftserien "Klart språk i Norden" kan du lese deres publikasjoner. 

Trykk her for en oversikt over alle publikasjonene. 

2015

Fra myndig maktspråk til klar kommunikasjon - Rapport fra Nordisk klarspråkkonferanse Oslo, 28.-29. mai 2015. 

2014

Myndighetstexter ur medborgarperspektiv - Rapport från Nordisk klarspråkskonferens i Helsingfors 21–22.11.2013.

2012

Juridisk sprog i Norden Rapport fra en nordisk konference om klarsprog Reykjavík 11.–12. oktober 2011.

2009

Service på nätet - Rapport från en konferens om myndigheters webbplatser.

2007

Klart sprog er godt sprog - Rapport fra en nordisk konference om klarsprog, Gilleleje 15.-17. november 2006.

2005

Forståeleg språk for alle - Rapport frå ein nordisk konferanse om klarspråk Kongsberg, 4. – 6. november 2004.

2003

Klarspråk - Rapport från en konferens den 20-22 oktober 2000 på Hanaholmen i Esbo, Finland redigerad av Charlotta af Hal.

1999

Nordiskt klarspråksseminarium - Rapport från ett seminarium den 14-16 maj 1998 i Stockholm.