Søg

19 år - opefter

Her kan du finde en oversigt over undervisningsmaterialer til brug i nabosprogsundervisningen der er tilgængelige på internettet. Undervisningsmaterialerne spænder fra grundskole- til universitetsniveau og er opdelt på forskellige aldersklasser. Materialerne handler om de nordiske landes sprog, kultur, geografi og samarbejdsprojekter, og det er egnet til undervisning i alle de nordiske lande. Det består primært af tekster, film, quizzer og forslag til videre læsning. Flere af hjemmesiderne indeholder undervisningsvejledninger. Hvis du kender til resurser der burde være her på siden, så send venligst en mail til [email protected].

Her finder du undervisningsmaterialer rettet mod børn i alderen 19 år og opefter.

 

Speak Danish

Speakdanish.dk indeholder 20 lektioner i dansk, vejledning i udtale, grammatik, parlør mv. Siden henvender sig til alle udlændinge, der gerne vil lære dansk. Der findes ingen lærervejledning på siden.

 

Sproghjælp til svensk

Siden indeholder en søgefunktion hvor man kan søge svar på sprogspørgsmål om svensk. Man kan også gå ind i en kategoriliste med overordnede sprogtemaer som fx ”Sin/hans”, ”Singular/plural”, ”Uttal” mv. Sproghjælpen er ikke lavet med henblik på undervisning, og der findes derfor ingen lærervejledning. Den kan dog inspirere den der underviser i svensk i gymnasiet og på universitetet som nabo- eller fremmedsprog.

 

Talesprogsbutikken

Dette websted indeholder en bred vifte af oplysninger om dansk talesprog og om talesprog i det hele taget. Fx kan man blive klogere på forholdet mellem tale og skrift eller mellem sprog og identitet, på ungdomssprog, sprogholdninger, de forskellige ”-lekter”, fx dialekter og sociolekter. Man kan også teste sin sprogalder og hvor god man er til at forstå de øvrige nordiske sprog. Hjemmesiden henvender sig primært til elever – i grundskolens ældste klasser og på gymnasiale uddannelser – som mangler sparring og inspiration til opgaveemner. Siden kan dog også inspirere undervisere i dansk som nabosprog og/eller fremmedsprog på gymnasie- og universitetsniveau.

 

Nordens historie

Denne side indeholder kortere tekster om Nordens historie fra vikingetiden til i dag og henvisninger til litteratur om både Nordens historie generelt og specifikt om de enkelte nordiske landes historie. Hjemmesiden er ikke udstyret med lærervejledning, men teksterne kan anvendes i historieundervisningen i folkeskolens ældste klassetrin og gymnasiet.

 

Sproghjælp til svensk – først og fremmest for findlandssvenskere og finner med svensk som andetsprog

Siden hedder Ordförrådet og indeholder knap 500 spørgsmål og svar om det svenske sprog – først og fremmest stillet af personer som også taler finsk. Det er ikke en undervisningsside og har ingen lærervejledning, men listen med spørgsmål og svar kan inspirere i undervisningen af svensk – først og fremmest på gymnasier og universiteter i Finland; siden indeholder dog også sprogspørgsmål uden finsksproget tilgang.

 

Prøv din sprogviden – om dansk

På siden kan man prøve sin viden om dansk stavning, kommatering og om de grammatiske termer på latin. Staveøvelserne består af en række ”stavekuponer” hvor man kan få op til 13 rigtige. Kommaøvelserne består af sætninger hvor man skal placere et eller flere manglende kommaer. Man kan vælge mellem øvelser med og uden startkomma. Øvelserne findes desuden i pdf-format med tilhørende retteark. Øvelsen med de latinske betegnelser er en krydsogtværs. Siden er ikke en egentlig undervisningsside, så der er ingen lærervejledning. Øvelserne kan dog uden videre bruges, eller i hvert fald inspirere, i undervisningen i dansk som nabosprog på folkeskolens øverste trin og i gymnasiet samt i dansk som fremmedsprog på universiteterne.

 

IGLO - Intercomprehension in Germanic Languages Online

Hjemmesiden indeholder information om IGLO som står for Intercomprehension in Germanic Languages Online. IGLO-projektet har til formål at styrke forståelsen mellem og indlæringen af syv udvalgte germanske sprog: engelsk, tysk, hollandsk, islandsk, svensk, norsk og dansk. Slutproduktet er en database som indeholder information om alle syv sprog, og om hvordan de er indbyrdes relateret – i forhold til grammatik, ordforråd og fonetik. Siden indeholder ingen lærervejledning; den er møntet på at voksne (og evt. unge på gymnasieniveau) som i forvejen behersker et af de syv sprog, skal kunne bruge materialet selvstændigt.

 

Grønlandsk sprogkursus for begyndere

På denne side kan man downloade et sprogkursus i grønlandsk for begyndere. Kurset indeholder øvelser inden for forskellige hverdagsemner som ”Spise og drikke” og ”Handle/købe ind” med meget simple sætninger. Det kan derfor bruges fra folkeskolens mellemtrin og frem. Der findes ingen lærervejledning.

 

Nynorsksenteret - Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa

Nynorsksenteret er et ressourcecenter for nynorsk. Det har til formål at udvikle arbejdsmetoder som kan være med til at skabe sprogkompetence og motivere til at arbejde med undervisningen i nynorsk. Siden indeholder en lang række materialer om nynorsk som henvender sig til små børn, unge og voksne – såvel nordmænd som indvandrere og udenlandske studerende – som gerne vil lære eller vide mere om nynorsk. For eksempel kan man finde nynorske grammatikker, indføring i retskrivning, lister over relevante lærebøger, tekstbaser med sagprosa, tegneserier og sange på nynorsk, ordlister og ordbøger, liste over nynorske netaviser og meget, meget mere. De fleste materialer er opdelt efter målgruppe der gør det let at navigere rundt, men der findes ikke nogen egentlig lærervejledning.

 

Sproghjælp til norsk

Her kan man finde svar på ”vanlige og mindre vanlige” spørgsmål om det norske sprog. Siden er ikke egentligt undervisningsmateriale, og der findes derfor ingen lærervejledning. Man kan se hele listen over de ofte stillede spørgsmål og dermed hvilke spørgsmål indfødte norsktalende oftest stiller om deres eget sprog, og dermed kan siden være kilde til inspiration i undervisningen i norsk sprog på nordiskuddannelser på universiteter uden for Norge – både i nabosprogs- og fremmedsprogsundervisningen.

 

Sproghjælp til dansk

Denne side byder på ”sproghjælp” i form af svar på ofte stillede spørgsmål til Dansk Sprognævn om det danske sprog. Siden er ikke tænkt som undervisningsmateriale og indeholder derfor ingen lærervejledning. Listen over spørgsmål og svar ses på siden, når man går ind på den, dvs. uden man behøver at søge efter et konkret emne først. På den måde kan man finde ud af hvad der ofte(st) vækker tvivl hos indfødte dansktalende om deres eget sprog. Listen kan fungere som inspiration i undervisningen i dansk som nabosprog på gymnasier og universiteter – og på universiteter der underviser i dansk som fremmedsprog.

 

Icelandic Online

Programmet giver gratis sprogundervisning i islandsk for udlændinge og omfatter især emner inden for kultur og samfund. Kurset kan bruges af voksne til selvstudier. Man skal oprette sig som bruger for at kunne benytte programmet.

 

Norden har noe å bidra med

Bog om Nordens rolle i det nye Europa. Bogen kan downloades her, og den findes i tre udgaver: islandsk, finsk og en fællesskandinavisk på dansk/norsk/svensk. Bogen henvender sig især til gymnasieskolen og studerende på universitetsniveau. Der er ingen lærervejledning. Bogen er udgivet af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

 

DIALANG

DIALANG tilbyder test i sprogfærdigheder i 14 europæiske sprog, heriblandt dansk, norsk, svensk og finsk. Testene dækker læsning, skrivning, lytteforståelse, grammatik og ordforråd, og en typisk test tager 30-45 min. at gennemføre. Der er forskellige test på forskellige niveauer, dvs. man kan teste sig selv i et sprog som man kun har meget lille kendskab til. Testspørgsmålene indeholder bl.a. uddrag af avisartikler om emner som måske ikke er interessante eller til at forstå for børn og yngre teenagere, men som passer til alle fra 16-18 år og frem. Der findes ingen lærervejledning på siden.

 

Finland og den finske kultur - på dansk

Finland.dk har til opgave at præsentere Finland og den finske kultur på dansk. Det gør den gennem en række korte artikler om vidt forskellige emner. Artiklerne kan læses på gymnasieniveau og opefter. Et særligt tema er det finske sprog. Der er ingen lærervejledning på siden.