Søg

Myndigheder

Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Statsministrene har det overordnede ansvar for det nordiske samarbejde. I praksis er ansvaret uddelegeret til de nordiske samarbejdsministre og til Nordisk Samarbejdskomité som tager sig af den løbende koordinering af det officielle, politiske nordiske samarbejde.

 

Nordisk Råd

Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde. Nordisk Råd blev dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

 

Skolverket

Oversigt over det svenske uddannelsessystem.

 

Undervisningsministeriet

Oversigt over det danske uddannelsessystem.

 

Utdanningsdirektoratet

Oversigt over det norske uddannelsessystem.