Søg

Færøyske Læreplaner

Et av hovedfokusområdene til Nordisk Sprogkoordination er barn og unge, og da spesielt deres lytteforståelse av andre nordiske språk. På denne siden finner du linker til læreplaner i danskfaget og færøysk, og kan bli bedre kjent med hvilke kompetansemål færøyske elever skal nå innenfor disse to fag før de når går ut av folkeskolen. 

 

Her kan du lese mer om, og laste ned de færøyske læreplanene i faget færøysk på folkeskolenivå.

 

Her kan du lese mer om, og laste ned de færøyske læreplanene i faget dansk på folkeskolenivå.