Søg

Svenske Læreplaner

Et av hovedfokusområdene til Nordisk Sprogkoordination er barn og unge, og da spesielt deres lytteforståelse av andre nordiske språk. På denne siden finner du linker til lærerplanen i svenskfaget, og bli bedre kjent med hvilke kompetansemål svenske elever skal nå innenfor svenskfaget før de når endelig studiekompetanse. 

 

Her finner du læreplanen i svensk for grunnskolen. 

Du kan laste ned og se læreplanen i svensk for grunnskolen her.

 

Her finner du læreplanen i svensk for gymnasieelever

Du kan laste ned og se læreplanen i svensk for gymnasieelever her.