Søg

Nordkurs

Nordkurs er et samarbeid mellom de nordiske universiteter som tilbyr sommerkurser i nordiske språk, kultur og litteratur. Nordkurssamarbeidet har eksistert i over 40 år, og hver sommer arrangeres det sommerkurser der mer enn 300 nordiske studenter deltar hvert år. Kurser i svensk, dansk, norsk, islandsk, finsk og finlandssvensk foregår hvert år, mens kurser i færøsk, samisk og grønlandsk foregår med visse intervaller. Kursene er som regel poenggivende, og gir 10 ECTS poeng. Kursene er finansiert av Nordisk Ministerråd.

Du kan læse mere om Nordkurs på deres hjemmeside.

I forbindelse med utgivelsen av Språk i Norden i 2016 foretok Úlfar Bragason en undersøkelse blant studenter på et Nordkurs i Island. Les hele artikkelen om studentenes opplevelse av den internordiske innlæringssituasjonen her