Søg

Nordens huse og institutter

De nordiska husen och instituten är kulturinstitutioner som lyder under Nordiska ministerrådet. De har i uppdrag att stärkadet regionala kulturlivet och främja aktivt deltagande i nordiskt samarbete på det allmänkulturella området. 

 

Nordisk kulturkontakt

Nordisk kulturkontakt är en organisation under Nordiska ministerrådet, som arbetar med hela Norden som sin plattform.

Organisationen har tre verksamhetsområden;

- fungerar som sekretariat för fyra nordiska stödprogram: Kultur- och konstprogrammet, Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur, KreaNord och Nordbuk

- driver ett kulturcenter och bibliotek i Helsingfors centrum, som sprider kunskap om och intresse för Norden och nordisk kultur

- profilerar det nordiska kultursamarbetet både nordiskt och internationellt

Aktiviteterna skapar både fysiska och digitala rum för kulturmöten i Norden.

 

Nordens Hus i Island

 

Nordens Hus på Færøerne

 

Nordens Institut i Grønland (NAPA)

 

Nordens Institut på Åland (NIPÅ)

 

Nordisk Informationskontor i Sønderjylland