Søg

De Nordiske Perler

Voksenåsen Kultur och Konferensehotell – svensk-norsk kultursenter, Fondet for Dansk-Norsk Samarbejdes Schaeffergården och Lysebu samt Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland är fyra bilaterala hus i Norden som tillsammans bildar nätverket Nordiska pärlor. Som självständiga och anrika aktörer bidrar de på ett unikt sätt till kunskap, insikt och kontakter över de nordiska nationsgränserna.

Under decenniers tid har Pärlorna haft samarbete kring olika projekt och program. En mycket central del av samarbetet är gemensamt kursutbud för lärarstudenter i Norden där Pärlorna även samarbetar med Biskops Arnö - Nordens Folkhögskola i Sverige. Detta kursutbud drivs utöver Pärlornas bilaterala uppdrag och kan erbjudas med ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet. Målsättning med Pärle-kurserna är att stimulera intresse för språk och kultur i Norden genom en kort vistelse och ett program på ett grannspråk. På kurserna visas de blivande lärarna konkret hur nära de skandinaviska språken står varandra, det ges kunskapsunderlag för Norden-undervisning och de unga får hjälp att etablera nordiska nätverk för framtiden.

Kursutbudet är planerat med tanke på det stora behovet av ökad hörförståelse i Norden. Svenska och danska studenter ges möjlighet att besöka det andra landet, finskspråkiga studenter erbjuds möjlighet att åka över till Sverige, Norge och Danmark, det finns tillbud om kurser i danska språket och dansk kultur för isländska studenter i Danmark samt kurs på svenska i Finland för norrmän och danskar. I programmet ingår även kurser i finska språket och Finlands kultur som riktar sig till en bredare målgrupp av kultur- och kunskapsförmedlare. Kurserna genomförs i samarbete med nordiska universitet och högskolor och är meriterande för de deltagande studenterna. Ca 275 studenter deltar årligen i Pärlekurserna under Program för språkkurs. De nordiska pärlorna står även bakom Språkpilot-initiativet, är aktiva fortbildningsanordnare och har omfattande kursverksamhet för sina syftesnära grupper.

Foto til høyre: Karin Guldbaek-Ahvo

Du kan læse mere om De Nordiske Perler på følgende hjemmesider:

Fondet for dansk-norsk samarbeid

Hanaholmen

Lysebu 

Schæffergården

Voksenåsen