Søg

9 - 12 år

Her kan du finde en oversigt over undervisningsmaterialer til brug i nabosprogsundervisningen der er tilgængelige på internettet. Undervisningsmaterialerne spænder fra grundskole- til universitetsniveau og er opdelt på forskellige aldersklasser. Materialerne handler om de nordiske landes sprog, kultur, geografi og samarbejdsprojekter, og det er egnet til undervisning i alle de nordiske lande. Det består primært af tekster, film, quizzer og forslag til videre læsning. Flere af hjemmesiderne indeholder undervisningsvejledninger. Hvis du kender til resurser der burde være her på siden, så send venligst en mail til [email protected].

Her finder du undervisningsmaterialer rettet mod børn i alderen 9 - 12 år.

 

Norden i skolen

Her er Nordens nye undervisningsplatform, for lærere og elever i grundskolen og gymnasiet, med helt nye muligheder for at arbejde med nabosprogforståelse. Bemærk også sidens integration af Nordisk miniordbog, her kaldet lydordbog.

 

Atlantbib -  Små nordiske fagbøger

Atlantbib er et bogprojekt med deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Island, Sydsamere og Færøerne. Bøgerne er online-bøger lavet i samarbejde mellem lærere og elever fra deltagende skoler. Bøgerne er alle fagbøger, med fokus på ligheder og forskelle mellem de nordiske lande. Målet er at åbne det nordiske sprog op for børn samt tilbyde et gratis læremiddel til skoler i arbejdet med nordisk sprog og kultur.

 

Språkrådets webb för barn och unga

Denne side henvender sig til børn og unge som vil vide mere om sprog – særligt dem der tales i Sverige, men også i det øvrige Norden. Siden indeholder ingen lærervejledning.

 

Grønlandsk Sprogkurs for begyndere

På denne side kan man downloade et sprogkursus i grønlandsk for begyndere. Kurset indeholder øvelser inden for forskellige hverdagsemner som ”Spise og drikke” og ”Handle/købe ind” med meget simple sætninger. Det kan derfor bruges fra folkeskolens mellemtrin og frem. Der findes ingen lærervejledning.

 

Skolverkets Materialesamling - Nabosprogsundervisning

Siden indeholder materialer der kan bruges i nabosprogsundervisningen fra grundskoleniveau til gymnasieniveau. Den er især udviklet til svensktalende skoleklasser, men flere af materialerne kan bruges til nabosprogsundervisning i hele Norden. Siden indeholder desuden link til andre sider der kan anvendes i undervisningen.

 

Bog og Sprog

Portal om dansk, norsk og svensk sprog, litteratur og kultur. Materialet på portalen henvender sig til elever i alderen 7-17 år. Her kan man blandt andet finde en liste over falske venner, læse om forskellige bøger, lytte til uddrag af lydbøger på de tre skandinaviske sprog og få inspiration til forskellige spil. Siden indeholder en undervisningsvejledning.

 

Nordiske sprog

Denne undervisningsside indeholder korte film med tilhørende opgaver og quizspørgsmål til brug i mellemskolen.