Søg

Svenske korpusser

Her kan du se et udvalg af de korpusser (altså tekstsamlinger) der findes for de nordiske sprog. På denne side finder du de svenske korpusser. For de sprog hvor der det er flere korpusser end vi har fundet det nødvendigt at linke til, har vi begrænset udvalget ved især at linke til korpusser der har en brugervenlig grænseflade med mulighed for forskellige former for søgninger. Desuden har vi forsøgt at få repræsenteret forskellige tekstgenrer, fx skønlitteratur, talesprog og journalistik.

 

Språkbanken

Er en forskningsavdeling ved Gøteborgs universitet, hvor man gjennom databasen Korp kan finne det meste av svenske korpusser, deriblant også finlandssvenske tekster. På Språkbankens hjemmesider finner man en veiledning for hvordan man skal bruke Korp.

 

Fornsvenska textbanken

Her kan man finde og downloade gamle svenske tekster, hovedsagelig litteratur og lovtekster. Det er dog ikke muligt at foretage ordsøgning i hele korpusset, og mange tekster er endnu ikke korrekturlæste.

 

PAROLE

Her kan man foretage grammatiske søgninger i et korpus på ca. 19 mio. ord. Indeholder romaner, avisartikler, faglitteratur og webtekster fra 1976 til i dag.

 

Projekt Runeberg

En frivilligt drevet database med mulighed for simpel ordsøgning i ældre nordisk (hovedsagelig svensk) litteratur. Nogle titler er indskannede originaltryk, mens andre findes som digital tekst. Brugerfladen er på svensk eller engelsk.

 

Sveriges Riksdag - dokument

Her er der mulighed for at foretage ordsøgning i alle offentlige dokumenter fra Riksdagen.

 

Svenske korpusser

Liste over svenske korpusser fra Språkrådets hjemmeside.