Søg

Norsk Sprogpolitik

Her finder du forskellige norske sprogpolitiske dokumenter. På det norske Språkrådets hjemmeside kan du læse mere om sprogpolitik og sproglove i Norge.

 

Årsrapport 2014 (kort versjon)

På Nettverksmøtet for språknemndene i Norden ble det lagt fram korte rapporter om hva som har skjedd i 2014, og her finner du rapporten fra Norge.

 

Årsrapporter fra det norske Språkråd

Språkrådet arbeider for å styrke det norske språket og språkmangfoldet i landet. Her finner du deres årsrapporter, hvor du kan lese mer om Språkrådets arbeid.

 

Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk (2008)

I denne stortingsmelding skitseres en sprogpolitik der som overordnet mål har at modvirke domænetab for det norske sprog og sikre norsk en fuldgyldig status og brug inden for alle dele af norsk samfundsliv.

 

Språkstatus 2010. Kunnskap frå elleve språkpolitiske område (2010)

Dette er første rapport om tilstanden inden for forskellige sprogpolitiske områder efter vedtagelsen af Norges officielle sprogpolitik, Mål og meining. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk (2008). Formålet med rapporten er at pege på hvilke samfundsområder det er vigtigt at følge for at se på virkningerne af den officielle sprogpolitik. Først og fremmest rapporterer den om holdninger til norsk og brugen af norsk inden for forskellige samfundsområder.

Billeder

image