Søg

Danske Læreplaner

Et av hovedfokusområdene til Nordisk Sprogkoordination er barn og unge, og da spesielt deres lytteforståelse av andre nordiske språk. På denne siden finner du linker til læreplanen i danskfaget, og blir bedre kjent med hvilke kompetansemål danske elever skal nå innenfor danskfaget før de når endelig studiekompetanse. 

 

Folkeskolen

Læreplaner for den danske folkeskole finner du her. 

 

Gymnasiale utdannelser

Her finner du læreplan i dansk for stx

Her finner du læreplan i dansk for hf

Her finner du læreplan i dansk for htx

Her finner du læreplan i dansk for hhx

Her finner du læreplan i dansk for hfe