Søg

Nordterm

Nordterm

Nordterm er et nordisk samarbejdsforum og -netværk for nordiske organisationer som beskæftiger sig med terminologiarbejde, terminologiuddannelse og terminologiforskning. Netværket har tre hovedformål: at fremme og sikre det nordiske samarbejde om terminologi, at sikre de nordiske landes indflydelse og rolle inden for udviklingen af terminologi på et internationalt plan og at drive terminologiforskning, praktisk terminologiarbejde, terminologiuddannelse og andre terminologirelaterede aktiviteter. Det øverste organ i Nordterm er styringsgruppen som koordinerer aktiviteterne og repræsenterer Nordterm internationalt. Den består af én repræsentant fra hver Nordterm-organisation. Nordterm-organisationerne som udgør kernen i Nordterm, er terminologicentrene i de nordiske lande.