Søg

Netværket for Sprognævnene i Norden

Netværket for sprognævnene i Norden (NSN)


De nordiske sprognævn indgår i et netværk bestående af det danske, færøske, finske (med svensk og finsk afdeling), norske, svenske, islandske og samiske sprognævn. De primære kontaktpersoner for netværket er de nordiske ledere og sekretærer. En oversigt over kontaktpersoner findes længere nede på denne side.

Netværket for sprognævnene i Norden arrangerer et årligt nordisk sprogmøde i samarbejde med de nationale sprognævn. Hvert nordisk sprogmøde behandler et bestemt tema, fx nabosprogsundervisning, mediesprog eller nordiske stednavne. NSN udgiver årligt en publikation om sprog og sprogpolitik ”Språk i Norden“ som blandt andet indeholder artikler som er udarbejdet på grundlag af foredrag på hvert års nordiske sprogmøde. Publikationen omtaler de nyeste udgivelser på sprogområdet i de nordiske lande.

Gennem deres omfattende rådgivning og oplysningsvirksomhed bidrager sprognævnene generelt til styrkelse af sprogforståelse og sprogkundskab i hvert enkelt land. Gennem NSN fungerer de nationale sprognævn samtidig som vigtig resurse for lærere i nabosprog.

NSN har ofte initieret forskningssamarbejde om den nyeste sprogudvikling, fx projektet ”Moderne importord i Norden” og ”Nordisk samarbejde om sproget i de nye kommunikationsformer” (NoSSinK), et fællesnordisk forskningsprojekt om unges sprogbrug. Andre projekter, som kan nævnes er Nordisk miniordbog, Nordsvar.org og Nordisk sprogbarometer.

NSN har nogle faste arbejdsgrupper:

ASTIN (Arbeidsgruppe for Språkteknologi i Norden) 
ASTIN er de nordiske sprognævns arbejdsgruppe for sprogteknologi. 

Oversikt over arbeidsgruppens medlemmer. 

Les mer om ASTIN.

Arbejdsgruppen for klarsprog i Norden
Arbejdsgruppen arbejder med kommunikation mellem offentlige myndigheder og borgere i Norden. Arbejdsgruppen hører under Netværket for Sprognævnene i Norden. Formålet med klarsprogsarbejde er at offentlige myndigheder skal udtrykke sig til borgerne på en klar og forståelig måde.

Arbejdsgruppen afholder en klarsprogskonference hvert andet år. I forlængelse af hver klarsprogskonference udgives der en konferencerapport der udkommer i skriftserien Klart språk i Norden 

 

Medlemmene i Nettverket for Språknemndene i Norden

Danmark

Sabine Kirchmeier Andersen - [email protected] (leder)
Eva Skafte Jensen - [email protected] (sekretær)

Finland

Salli Kankaanpää - [email protected] (leder af den finske afdeling)
Nina Martola - [email protected] (leder af den svenske afdeling)
Anna Maria Gustafsson - [email protected] (sekretær)

Færøyene

Sólvá Jónsdóttir -  (leder)
Marius Staksberg - [email protected] (sekretær)

Grønland

Katti Frederiksen - [email protected] (leder og nordisk sekretær)

Island

Gudrun Kvaran - [email protected] (leder)
Jóhannes Bjarni Sigtryggsson - [email protected] (sekretær)

Norge

Åse Wetås - [email protected] (direktør)
Torbjørg Breivik - torbjø[email protected] (sekretær)

Sápmi (de samiske områdene)

Anne Britt K Hætta - [email protected]


Sverige

Harriet Kowalski - [email protected] (chef)

Gabriella Sandström - [email protected] (sekretær)