Søg

6 - 9 år

Her kan du finde en oversigt over undervisningsmaterialer til brug i nabosprogsundervisningen der er tilgængelige på internettet. Undervisningsmaterialerne spænder fra grundskole- til universitetsniveau og er opdelt på forskellige aldersklasser. Materialerne handler om de nordiske landes sprog, kultur, geografi og samarbejdsprojekter, og det er egnet til undervisning i alle de nordiske lande. Det består primært af tekster, film, quizzer og forslag til videre læsning. Flere af hjemmesiderne indeholder undervisningsvejledninger. Hvis du kender til resurser der burde være her på siden, så send venligst en mail til [email protected].

Her finder du undervisningsmaterialer rettet mod børn i alderen 6 - 9 år.

 

Multidansk

Multidansk er et websted som kan hjælpe tosprogede børn i børnehave og indskoling til at blive bedre til dansk. Tanken er at børnene skal have det sjovt og lære dansk samtidig. Til dette formål har folkene bag hjemmesiden samlet og udviklet en lang række netbaserede sprogstimulerende opgaver, lege, spil, historier, sange og film. Siden indeholder en vejledning til læreren/den voksne.

 

PAXEL123

Hjemmesiden henvender sig til børn i førskolealderen og på de første klassetrin i grundskolen. Siden indeholder fem spil som har til formål at stimulere børns forståelse og læsefærdigheder inden for matematik og sprog; herunder formsans, talforståelse, logisk tænkning, rim, bogstaver og ord. Spillene findes på dansk, svensk, norsk, islandsk, færøsk, grønlandsk og engelsk og er velegnede til undervisningen i nabosprog. Siden er ikke udstyret med en egentlig lærervejledning, men med hvert spil følger en kort instruktion.

 

Nynorsksenteret-Nasjonalt senter for nynorsk i oplæringa

Nynorsksenteret er et ressourcecenter for nynorsk. Det har til formål at udvikle arbejdsmetoder som kan være med til at skabe sprogkompetence og motivere til at arbejde med undervisningen i nynorsk. Siden indeholder en lang række materialer om nynorsk som henvender sig til små børn, unge og voksne – såvel nordmænd som indvandrere og udenlandske studerende – som gerne vil lære eller vide mere om nynorsk. For eksempel kan man finde nynorske grammatikker, indføring i retskrivning, lister over relevante lærebøger, tekstbaser med sagprosa, tegneserier og sange på nynorsk, ordlister og ordbøger, liste over nynorske netaviser og meget, meget mere. De fleste materialer er opdelt efter målgruppe der gør det let at navigere rundt, men der findes ikke nogen egentlig lærervejledning.

 

Skolverket Materialesamling - nabosprogsundervisning

Siden indeholder materialer der kan bruges i nabosprogsundervisningen fra grundskoleniveau til gymnasieniveau. Den er især udviklet til svensktalende skoleklasser, men flere af materialerne kan bruges til nabosprogsundervisning i hele Norden. Siden indeholder desuden link til andre sider der kan anvendes i undervisningen.

 

Bog og Sprog

Portal om dansk, norsk og svensk sprog, litteratur og kultur. Materialet på portalen henvender sig til elever i alderen 7-17 år. Her kan man blandt andet finde en liste over falske venner, læse om forskellige bøger, lytte til uddrag af lydbøger på de tre skandinaviske sprog og få inspiration til forskellige spil. Siden indeholder en undervisningsvejledning.