Søg

Vårt arbeid

Det politiske ansvar for språkområdet ligger hos Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U), mens Nordisk Ministerråd for Kultur (MR-K) har et sektoransvar. Ansvaret for å koordinere aktivitetene i det nordiske språksamarbeid under Nordisk Ministerråd ligger hos Nordisk Språkkoordinasjon. Nordisk Språkkoordinasjon koordinerer konkrete tiltak og samarbeidet mellom de nordiske lands sentrale aktører på språkområdet.

Nordisk Språkkoordinasjons arbeid følger Ministerrådets politiske prioriteringer og fokusområder innefor både språk- og kulturområdet.

MR-Us samarbeidsprogram

Det politiske hovedansvar for språkområdet ligger hos Nordisk Ministerråd for utdannelse og forskning (MR-U), og samarbeidsprogrammet setter retningen for ministrenes samarbeid om utdannelse og forskning, språk og it fra 2015. Les hele programmet her.

Det norske formannskaps sektorprogram

Sektorprogrammene beskriver formannskapets visjoner og strategier i 2017:

Program for utdanning og forskning.

Program for kultur.

Nordisk Ministerråds satsning på barn og unge

Barn og unge mellom 0 og 25 år er Nordisk Ministerråds prioriterte målgrupper og det er utarbeidet en tverrsektoriel strategi: Børn og Unge i Norden: - en tværsektoriel strategi for Nordisk Ministerråd 2016-2022. Les hele strategien her

Språkkoordinasjonens arbeid

Nordisk Språkkoordinasjon skal være en ressurs for alle som arbeider i det nordiske språksamarbeid. Vi skal bidra til å dele viten og muligheter, skape relasjoner, nettverk og ideer og ikke minst formidle alle de gode historier som finnes innenfor språksamarbeidet. På denne hjemmeside kan du finne informasjon om alt dette og mye mer. Bl.a. kan du i vår kalender holde deg oppdatert om alt fra konferanser, kurser, seminarer og andre spennende arrangementer som skjer innenfor så vel utdannings- som kultursektoren. Ser du et spennende arrangement som mangler? Skriv til oss - så legger vi det ut!

Nordisk Språkkoordinasjon gjennomfører årlig en rekke større tiltak eller prosjekter. Prosjektene finansieres gjennom Nordisk Språkkoordinasjons pulje til selvstendige initiativer. Den primære målgruppen er barn og unge i Norden, og de konkrete og strategiske innsatser retter seg i stor grad mot skolen.

I tillegg fungerer Språkkoordinasjonen som sekretariatet for den faglige referansegruppe Ekspertgruppen for det nordiske språksamarbeid.

Nordisk Språkkoordinasjon forvaltes av Foreningerne Nordens Forbund i perioden 2014-2018.

Les mer om Nordisk Språkkoordinasjons arbeid og satsninger i:

Årsrapport 2016

Strategiplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018

Aktivitetsplan 2017

Nordisk Språkkoordinasjon - aktiviteter 2017

Utover Språkkoordinasjonens koordinerende rolle for de sentrale aktører, er det Språkkoordinasjonens oppgave og ansvar å initiere og koordinere selvstendige aktiviteter innenfor Nordisk Ministerråds aktuelle politisk besluttede fokus- og innsatsområder. I 2017 har Språkkoordinasjonen særlig nabospråksforståelse og målgruppen barn og unge som bærende innsatsområder. I 2017 settes det fokus på følgende aktiviteter:

Nordisk språk- og kulturfestival - Nordisk Sprogfest

Nordisk Språkkoordinasjon begynte i 2016 arbeidet med gjennomførelsen av en større Nordisk Språk- og kulturfestival i 2017 kalt Nordisk Sprogfest. Festivalen gjennomføres med involvering av og bidrag fra alle språksamarbeidets sentrale aktører.

Norden i Skolen

Norden i Skolen er en læringsportal som har blitt en helt sentral og samlende plattform for nabospråksundervisning i Norden. Språkkoordinasjonen støtter og samarbeider fortsatt om videreutviklingen av portalen. 

Profilering- og nettverksaktiviteter

Nordisk Språkkoordinasjon fasiliterer en rekke profilerings- og debattarrangementer med fokus på aktuelle språk- og kulturfaglige emner. I 2017 utvides Språkkoordinasjonens nettverksaktiviteter overfor de eksterne aktører og deltakere på språk- og kulturrelaterte konferanser og seminarer.

Kommunikasjon og formidling

Nordisk Språkkoordinasjon fortsetter utviklingen av den generelle kommunikasjonsinnsats om det nordiske språksamarbeidet. Språkkoordinasjonen forsterker formidlingsarbeidet om aktiviteter og tiltak hos de sentrale aktører og Nordplus Nordiske Språk, Nordplus Junior samt Språkkoordinasjonens egne tiltak.

Kontakt oss her