Søg

Grønlandske Korpusser

Her kan du se et udvalg af de korpusser (altså tekstsamlinger) der findes for de nordiske sprog. På denne side finder du de grønlandske korpusser. For de sprog hvor der det er flere korpusser end vi har fundet det nødvendigt at linke til, har vi begrænset udvalget ved især at linke til korpusser der har en brugervenlig grænseflade med mulighed for forskellige former for søgninger. Desuden har vi forsøgt at få repræsenteret forskellige tekstgenrer, fx skønlitteratur, talesprog og journalistik.

 

Grønlandsk: Oqaaserpassualeriffik

Dette projekt giver mulighed for ordbogssøgninger på grønlandske, danske og engelske ord. Man kan også 'bygge' grønlandske ord ud fra danske eller engelske ord. I fremtiden vil det være muligt at søge i et større korpus af moderne grønlandsk.