Søg

Grønlandske Læreplaner

Grønlands gymnasiale utdannelse er i dag regulert av regler fastsatt av Ministeriet for Børn og Undervisning i Danmark, men Grønlands daværende Hjemmestyre har siden 2009 hatt ansvar for administrasjonen og den regelfastasatte myndighet over gymnaiseutdannelsen i Grønland. Under kan du finne læreplaner for gymnasieutdannelsen i Grønland, samt læreplaner for dansk og grønlandsk på folkeskolenivå. 

 

Her finner du læreplan i grønlandsk for de yngste.

Her finner du læreplan i dansk for de yngste.

Her finner du læreplan i grønlandsk for de mellomste.

Her finner du læreplan i dansk for de mellomste.

Her finner du læreplan i grønlandsk for de eldste.

Her finner du læreplan i dansk for de eldste.  

Her finner du læreplan for gymnaiseutdannlsen i Grønland.